€70 млрд. за малък бизнес и иновации

Новата европейска финансова рамка "Хоризонт 2020" ще насърчава проучванията и стартиращия бизнес.

 

Европейският парламент одобри финансовата рамка "Хоризонт 2020" на стойност 70.2 млрд. евро. Нейните цели са да подпомага малки фирми, да привлича повече хора в сферата на науката, повече учени да се присъединяват към програмата, а основен акцент е финансиране на проучвания, които се занимават с енергия, която да не се добива от въглища.

 

Програмата е разделена на три основни секции - Предизвикателства към обществото (инвестиции в проекти свързани със здравеопазване, енергетика, транспорт, климат, свобода и сигурност); Отлична наука (финансиране за отделни изследователи и инвестиции в разработването на нови технологии, както и обучение на изследователи) и Индустриално лидерство (инвестиции в биотехнологии, космически технологии, достъп до рисково финансиране и подкрепа за иновативни малки фирми).

 

111% от бюджета на финансовата рамка "Хоризонт 2020" са предназначени специално за малки и средни предприятия /МСП/. Около €750 млн. от средствата са за привличане на учени към програмата. Пример за това е промотиране на мрежата от институции, които се занимават с научни изследвания, както и покани за нови участници в нея.

 

Над €400 млн. са предвидени за проекти "Наука със и за обществото", които ще имат за цел да привлекат повече млади хора, които да развиват кариера в научните среди, да промотират равенството между половете и да окуражават хората да участват в образованието, свързано с различните науки.

 

Бюджетът на финансовата рамка за периода 2014-2020, който възлиза на общо 70.2 млрд. евро е разпределен по следния начин: Предизвикателства към обществото - 39%, Отлична наука - 32% и Индустриално лидерство - 22%.

 

Програмата влиза в сила от 1 януари 2014 след като мине през националното законодателство на страните-членки.