Българският съвет за устойчиво развитие тази година отбелязва пет години от създаването си. Съветът е организация, която работи с ясната мисия за радикално подобряване на средата на живот с фокус устойчиво строителство. На 26 септември ще се проведе Световната седмица за устойчиво строителство с международно събитие - Sustainability Forum Sofia…
ЕС продължава с опитите да компенсира фермерите, които страдат от руското ембраго. Комитетът по Общата организация на селскостопанските пазари към Европейската комисия и Експертната група по хоризонтални въпроси взеха в Брюксел, решение да предложат на Европейската комисия да издаде общо четири нови регламента за подкрепа на пазара на млечни продукти,…
Реколтата от грозде на някои места в страната е поразена почти на 100%. Причината са обилните валежи. Това беше отчетено в открития ден по лозарството, организиран от Института по лозарство и винарство в Плевен. Там, където гроздопроизводителите са извършили навременна растителна защита, до голяма степен гроздето е запазено. Повече е…
Американските специалисти по междукултурна комуникация с интерес и удивление цитират коментар на руския поет Владимир Коротич в съветско литературно списание от 1978 г. Коротич описва впечатленията си след двумесечна лекционна обиколка в американски университети: „...опитите да угодиш на американската публика са предварително обречени на провал, защото от двадесет слушатели пет…
Най-голямото находище на петрол в света се намира в САЩ, макар петролът в него да е в шистова форма. В момента в света има над 40 000 полета, произвеждащи петрол. От тях 125 са големи, а 100 от тях дават около 50% от всичкия петрол в света. За големи се…
Page 9 of 13