През 2013 година България е най-големият износител на слънчогледови семена в световен мащаб и държи дял от 17,8% от световния износ на тази стока. През миналата година българските производители са изнесли слънчогледови семена на стойност почти 744 млн. долара. Това показва анализ на Българската стопанска камара за експортния потенциал на…
Бракът изисква от съпрузите да бъдат разумни, когато става въпрос за печелене и управление на семейните пари. Те трябва да са на една и съща вълна по тези въпроси, ако искат съвместният им живот да тече по-плавно и гладко. Когато двама души започнат да се карат твърде често по финансови…
Нуждата от специфична инвестиционна мярка, насочена към лозаро-винарския сектор в ЕС, не е доказана, пише в специален доклад на Европейската сметна палата. Вече има такава мярка в рамките на Програмата за развитието на селските региони (ПРСР) и едновременното съществуване на сходни инвестиционни програми усложнява изпълнението им, се казва още в…
Национално представителните организации на бизнеса и на синдикатите излязоха с безпрецедентна обща позиция към управляващите, в която се искат няколко конкретни действия по важни за обществото въпроси преди очакваната оставка на кабинета.В обща декларация се настоява за конкретни действия, включително и законодателни, в няколко области: да се реши въпросът с…
Дигитализацията е един от водещите фактори за успеха на един бизнес днес. Днес повече от всякога висшите ръководители са ангажирани с дигитални проекти и инициативи, а компаниите инвестират все повече в съвременни технологии. Но бизнесът по света има да извърви още дълъг път преди да се трансформира из основи и…
Page 10 of 13