Министерството на финансите преотвори емисията 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана (пусната в обръщение) на 15 януари 2014 г. и с падеж 15 юли 2024 година. На проведения на 10 март 2014 г. аукцион бе постигната среднопретеглена годишна доходност от 3,55% за цялото предложено количество (50 млн. лв. ДЦК). Общият…
Оказва се, че не винаги издателите на кредитните карти се стремят да защитават интереса на клиентите си. Много от тях имат клаузи, обикновено с дребен шрифт в договорите, които остават незабелязани от потребителите.   В същото време потребителите на кредитни карти (особено родните, които имат значително по-малък опит в боравенето…
Президентът на централната банка Марио Драги остава оптимист за икономическото възстановяване на еврозоната   Европейската централна банка (ЕЦБ) остави без промяна основния си лихвен процент, като президентът на институцията Марио Драги остава оптимист за икономическото възстановяване на еврозоната през тази година, пише Bloomberg.   Основния лихвен процент за рефинансиране е…
Създайте условия за бързо навлизане в работата на новопостъпилите маркетьори   Има различни начини, с които да осигурите лесното навлизане в работата на новаците. Ето някои идеи: Длъжностните характеристики на специалистите по маркетинг и продажби трябва да са точни и подробни. Това често се пропуска – в повечето фирми това…
Ако маркетинг екипът не се справя добре, това може да се превърне в сериозна пречка за бизнеса. Веднага, щом го забележите, трябва да потърсите причините и да започнете работа за отстраняването им.   Performance & Goals – Какви цели сте поставили пред маркетьорите и как сте ги дефинирали?   -  Ако…
Page 10 of 10