Все повече българи сключват застраховки „Живот“, сочат данни на Комисията за финансов надзор.   Ако към юли 2013 г. премийният приход на компанията в сектора на животозастраховане е възлизал на 182 млн. лв., то година по-късно статистиката отчита нарастване от 15 млн. лв. до 197 млн. лв.   Най-големите пет…
По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще има 700 млн.евро за малките и средни фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната група за разработване на оперативната програма.   50% от парите по програмата…
По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) ще има 700 млн.евро за малките и средни фирми. Общата сума на програмата за периода 2014-2020 г. е 1,39 млрд. евро, съобщиха от Министерството на икономиката след заседание на работната група за разработване на оперативната програма.   50% от парите по програмата…
Темата за необходимостта от финансов омбудсман периодично се повдига, след което бързо се забравя. Въпрос за нуждата от такава институция, която да защитава потребителите на финансови услуги се повдига и после пак затихва. Държавата така и не се погрижи за това и на практика България е единствената страна в Европейския…
ЧЕЗ напомня на клиентите, че с 10 лесни за прилагане стъпки биха могли да намалят размера на сметките си до 15%. „България остава на опашката на ЕС по енергийна ефективност. Близо 40% от използваната електроенергия отива за отопление, докато в евросъюза средният дял е 25%. Това означава, че със застудяването…
Page 6 of 10