Wednesday, 12 December 2012 13:32

Г-жа Антоанета Попова: За жените в петролния бизнес

Written by

Г-жа Антоанета Попова е акционер и заместник председател на Съвета на директорите на Ромпетрол България АД.
Заемала е редица ръководни длъжности: член на Управителния съвет на ДП "Строителство и възстановяване"; Председател на Съвета на директорите на "Енергопроммонтаж-Р" АД- Русе; Изпълнителен директор на ПОРТ-99 ООД; Мениджър проучване на пазари в НОРД ШИПИНГ ЕООД; Председател на Съвета на директорите на РОМПЕТРОЛ Б-я АД.

Read 260267 times

Media