Насърчаване на самодисциплина в работата

“Изграждайки самоконтрол и самодисциплина в живота си, се изпитва много силно чувство за свобода. А тя от само себе си ще промени всичко…” Робин Шарма

 

1. Дух на позитивност във фирмата

 

Ясно е, че позитивните мисли побеждават негативните, но какво да правим, за да приучим служителите на позитивно мислене, така че то да доведе до по-голяма самодисциплина?

Просто е. Можем да насърчаваме добрите постъпки и прояви на дисциплина, задължително пред всички колеги. И да намалим изказването на забележки, порицания, наказания с глоби. Подберете правилните думи! Не давайте за пример някой друг колега,а тактично посочете първо добрите качества,а после какво може още да се извлече от вашия служител. Поощрете го с благи думи, че има много по-голям потенциал за разгръщане!

 

2. Свършване в началото на работния ден на задачите, които не се харесват особено много

 

Това е сигурен начин за упражняване на воля, а волята е ключът към самодисциплиниране. Струва ми се, че няма да има служители, които да протестират против добронамерените съвети на ръководителя, който иска да покаже една по-добра организация на работа, в случай че забележи недостатъчно добро изпълнение.
Ако започнете деня с усмивка, шансът да свършите със задачите си навреме и качествено е много по-висок, отколкото ако подхваните задачките си намусени. Добрите взаимоотношения с екипа са един от водещите фактори за добро натроение.

 

3. Поставяне на цел: Разговори, оценяване и поставяне на цели

 

Месечните оценки на поведението в работата оказват положително влияние и е добре да ги провеждаме. Нека по време на разговорите със служителите да наблегнем на самодисциплината. И най-важното, да насочим разговорите към поставяне на цел за следващия месец. Тя може да бъде записана и коментирана със служителите например по следния начин – “Да идвам всеки ден от следващия месец 5 минути преди началото на работния ден, за да не закъснявам”. В края на работния ден си напишете върху лист хартия най-важните задачи за следващия ден. За да спите спокойно!

 

4. Месечно оценяване на работата, вместо годишна атестация

 

Казват, че един навик се усвоява за 21 дни. Когато става дума за дисциплина обаче, думите няма да помогнат. Когато един човек е свикнал да закъснява за работа, работна среща, събрание и какво ли още не, няма сила, която да го спре да прави това. Комбинацията от благи разговори с някои “по-твърди” техники обаче помага. Нека един от показателите за оценяване на работата да е самодисциплината и самоконтролът. И нека това да е месечна практика. И нека да е обвързано с месечното възнаграждение, а не само с инцидентни глоби.

 

5. Лични отговорности срещу всяка задача в длъжностната характеристика

 

Нека всяка задача в длъжностната характеристика да има конкретизиран ясен, точен, измерим резултат. Дръжте служителите отговорни за резултатите, не толкова за усилията им. Когато обвържете месечните оценки с резултати в работата, а така също и с месечните възнаграждения, нивото на самодисциплина и самоконтрол ще се повиши.