Перспективите за наемане на нови служители в България през четвъртото тримесечие са най-силните в последните седем години според Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта.

Работодателите от строителния и минния сектор отчитат най-оптимистичното нарастване на заетостта през следващите три месеца.

Работодателите в България отчитат най-силните намерения за наемане на нови служители от началото на Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта преди седем години. От 620-те анкетирани работодатели 14 процента предвиждат да увеличат нивата на заетост през четвъртото тримесечие на годината и само пет процента от респондентите очакват да намалят работната сила. Осемдесет процента от работодателите не очакват промяна в плановете си за заетост и един процент не са сигурни относно намеренията си за наемане на служители. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта е благоприятна и има стойност от +14 процента, като остава стабилна на тримесечна база и се увеличава с три процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

„Пазарът на труда в България продължава да показва стабилен растеж със значителни успехи във времето като най-силните перспективи за наемане през последните седем години и ниво на безработицата под 7 процента“,каза Надя Василева, управляващ директор на ManpowerGroup България. „Но докато пазарът на труда продължава да се свива, работодателите все по-често ни казват, че имат огромни трудности да намерят квалифицирани кандидати, особено работници, които или липсват, или предпочитат да намерят работа в чужбина. Всички ние се надяваме, че последните реформи в образователната система и държавните мерки за улесняване на вноса на служители от трети страни скоро ще доведат до положителни резултати. Междувременно компаниите трябва да осигурят дългосрочни програми за обучение и да се възползват максимално от това, което пазарът предлага в момента.“

Работодателите от всички 10 индустрии, включени в изследването, имат положителна прогноза, като тези от сектора на строителството (+24%), минното дело (+20%) и производството (+15%) отчитат най-силните намерения да наемат нови служители. Секторите „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ и „Транспорт, складове и комуникации“ също отчитат добри перспективи за наемане с прогнози от съответно +13% и +12%, докато прогнозата на публичния и социален сектор и търговията на едро и дребно е +11%. В същото време работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ отчитат най-предпазливата прогноза от +6%.

В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане на служители се увеличават в пет от 10-те индустриални сектора. Най-съществено е увеличението от 11 процентни пункта в сектор „Минно дело“, докато прогнозите за строителството и публичния и социален сектор се подобряват със съответно 7 и 5 процентни пункта. В същото време перспективите за наемане намаляват в четири сектора, в т.ч. „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“, който отчита спад от 7процентни пункта, и „Търговия на едро и дребно“, където работодателите споделят намаление от 3 процентни пункта.

Забележка: Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА
сезонно коригирани данни
Q4_16 Q3_17 Q4_17 Нетна прогноза за заетостта на тримесечна база – промяна на Q317 спрямо Q417

Нетна прогноза за заетостта на годишна база – промяна на Q416
спрямо Q417

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 11 13 14 1 3
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ  15  15 8 7  -7
ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ  14  17  24  7  10
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА  6 8 6  -2  0
ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ  15  14  13  -1  -2
ПРОИЗВОДСТВО  17  15  15  0  -2
МИННО ДЕЛО  -8  9  20  11  28
ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР  7  6  11  5  4
РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ  7  7  10  3  3
ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ  8  8  12  4  4
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО  16  14  11

 -3

 -5

 

 

В допълнение работодателите от всички пет региона очакват да увеличат работната сила през следващото тримесечие. Пловдив отчита най-оптимистичната регионална прогноза от 18% - увеличение от 4 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. и с 5 процентни пункта спрямо същия период на миналата година. В същото време регионът на Русе отчита най-предпазливата прогноза от +8%.

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА
сезонно коригирани данни
Q4_16 Q3_17 Q4_17 Нетна прогноза за заетостта на тримесечна база – промяна на Q317 спрямо Q417

Нетна прогноза за заетостта на годишна база – промяна на Q416 
спрямо Q417

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ 11 13 14 1 3
БУРГАС  6  11 12 1 6
ПЛОВДИВ  13  14 18 4 5
РУСЕ  11 9 8 -1 -3
СОФИЯ  13  10  13 3 0
ВАРНА 8  14  13 -1 5

 

Във всички четири категори и предприятия се предвижда увеличение на числеността на персонала в периода октомври-декември. Големите работодатели споделят много силни намерения за наемане с нетна прогноза за заетостта от +32%. Средно големите компании очакват стабилен темп на наемане с прогноза от +13%, докато прогнозите на малките и микропредприятията са съответно +9% и +8%. Спрямо предходното тримесечие работодателите от големите компании отчитат подобрение от 6 процентни пункта, докато прогнозата на микропредприятията се увеличава с 2 процентни пункта. В същото време работодателите от средните по големина и малки предприятия споделят сравнително стабилни перспективи за наемане.

Можете да проучите резултатите на всички 43 държави, включени в изследването, с интерактивния инструмент на ManpowerGroup на http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

 


 

За ManpowerGroup
ManpowerGroup® (NYSE:MAN) – водещата световна компания в областта на решенията за работната сила, помага на организациите да се преобразяват в един бързопроменящ се работен свят, като намира, оценява, развива и управлява талантите, които им дават възможност да победят. Ние разработваме новаторски решения за над 400,000 клиенти и намираме смислена и дългосрочна работа на повече от 3 милиона души с широк спектър от умения и в най-различни сектори. Нашето експертно семейство от брандове - Manpower®, Experis®, Right Management® и ManpowerGroup® Solutions, създава значително по-голяма стойност за кандидатите и клиентите в 80 държави и прави това вече близо 70 години. През 2017 г. За седма поредна година ManpowerGroup беше отличена като една от най-етичните компании в света, както и една от най-уважаваните фирми в класирането на списание Fortune, което затвърди позицията ни на марката, ползваща се с най-голямо доверие и уважение в бранша. Вижте как ManpowerGroup зарежда бъдещето на работота: www.manpowergroup.com.