ТОП 12 ДАМИ В ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

В Софтуер Груп полагаме постоянни усилия хората ни да се чувстват добре в компанията

Интервю на Вероника Илиева
Снимки: личен архив

Божана Маринова е главен директор "Човешки ресурси" в Софтуер Груп. Сред основните й задължения са изготвянето и изпълнението на глобалната HR стратегия на компанията, както и развитието на лидерските умения в персонала на международно ниво. Божана Маринова притежава близо 15-годишен професионален опит в областта на човешките ресурси. Заемала е управленски позиции в различни организации, сред които мениджър "Човешки ресурси" в софтуерната компания FFW/Propeople, ръководител на отдел "Подбор на персонал" в Българска пощенска банка и др. Притежава магистърска степен по Клинична психология от Нов Български Университет.

Софтуер Груп е глобална технологична компания, създадена през 2009 г., с централа в София. Екипът на компанията се състои от близо 400 души. Софтуер Груп има регионални офиси в още 8 страни – Австралия, Гана, Египет, Индия, Кения, Мексико, САЩ и Филипините. От създаването си досега, компанията е реализирала повече от 450 проекта в над 65 страни. Сред клиентите и партньорите ѝ са Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, Световната банка, MasterCard Foundation, International Finance Corporation (IFC) и др.

Какви са спецификите в управлението на човешките ресурси в ИТ сферата?
Работата с хора е многообразна и изисква голяма степен на индивидуален подход. Колегите, занимаващи се с управление на човешки ресурси в ИТ сектора, трябва да се съобразяват с много фактори. От една страна, динамиката в бранша е изключително голяма, а технологичните промени са постоянни. От друга страна, е много важно да се отговори подобаващо на нагласите и очаквания на служителите от различни поколения. Например, ако т.нар. „милениълс“ (Millennials) искат развитие тук и сега и предпочитат дистанционна работа, то представителите на по-ранните поколения се стремят към баланс между работа и лично време. Като добавим към това и факта, че повечето ИТ компании имат дейност на международния пазар и трябва да се вземат предвид съответните междукултурни различия, работата в ИТ сектора става действително много интересна и предизвикателна.

Прилагате ли действия в насока изграждане на т. нар. „Employer branding” или работодателската марка на вашата компания? Разкажете малко повече за тях?
Добрата работна среда за нас е толкова важна, колкото е и качеството на предлаганите софтуерни решения. Затова гледаме на популяризирането на работодателската ни марка изключително сериозно. В тази насока работят съвместно не само колегите от „Човешки ресурси“ и „Маркетинг“, но и целият екип. Фактът, че Софтуер Груп е препоръчван като добро място за работа и развитие не само от настоящите ни служители, но в много случаи и от бивши колеги, е изключително красноречив.

Какви са необходимите качества, които трябва да притежава един успешен лидер в областта на човешките ресурси?
Всеки, който желае да бъде лидер, независимо от областта, следва да бъде много организиран и фокусиран, както и да има ясна визия и цел. Според мен от много съществено значение е и поддържането на баланс. Той може да бъде между постигане на професионалните цели и запазване на собственото достойнство и почтеност, между различните лични интереси в работната среда или между избора кариера и личен живот.

Имате над 15 години опит в областта. Може ли да споделите някои от ефективните практики за мотивация и задържане на персонала?
Съществуват различни материални и нематериални програми и подходи за мотивиране и задържане на персонала. Подходът, който използваме и се е доказал като успешен в Софтуер Груп, е „lead by example“ или личният пример. Мениджърите се включват активно в работата, съобразяват се с мнението на своите екипи и изпълняват поетите ангажименти. Разбира се, това е само основата, върху която се изгражда мотивацията на екипа. Тя трябва да бъде редовно надграждана с отстояване на основните принципи и ценности на компанията. Когато лидерите споделят общи ценности с екипа си, те успяват да създадат сплотеност и доверие, които изграждат висока степен на ангажираност към мисията и целите на компанията.