Зад всеки продукт, бранд или процес стоят хора, не забравяйте това!

Интервю на Даниела Илиева
Снимки: Пламен Колев

Магдалена Сергиева е директор Човешки ресурси и администрация в „Престиж – 96“ АД. Г-жа Сергиева е магистър по „Човешки ресурси“ от НБУ и има бакалавърска степен по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство. Преминала е множество обучения и специализации в областта на лидерството, управлението на човешкия капитал и организационното развитие.
Има над 15-годишен професионален опит в областта на човешките ресурси и администрацията. От 2000-та година досега е заемала ръководни позиции във водещи международни и български компании от бързооборотния сектор, между които „Чипита България“, Рубелла Козметикс“, „Май Дей“. Притежава значителен опит в условията на стартиращ бизнес, както и неговата реорганизация.
За приноса си в развитието и утвърждаването на успешните практики в областта на човешките ресурси, Магдалена получава и специалната награда на журито в една от най-престижните категории „HR директор на годината“ в рамките на годишните HR награди за 2017, организирани от Българската асоциация за управление на хора.

Г-жо Сергиева, кои са качествата, които трябва да притежава съвременния HR ръководител?
Прекалено много са… и затова тази професия е толкова предизвикателна и вдъхновяваща  Преди всичко трябва много добре да познава спецификата и конкретиката на средата и бизнеса, в който оперира, за да може истински да разбира и подпомага неговото функциониране. Да има ясна визия относно това къде иска и трябва да отиде компанията, посредством своите хора и как неговата работа подпомага тази стратегия, както и да може да адаптира тези решения в непрекъснато променящата се среда и условия. Да притежава висок морал и етика, наистина да е влюбен в това, което прави, за да може да предаде искрено тези ценности и послания на целия екип.

Имате ли си разработена HR-програма в компанията и кои са нейните основни акценти – грижа за служителя, мотивационни техники за повишаване на трудоспособността, сплотяване на екипа, други? И какви корпоративни цели си поставяте с тях?
Да превърнем екипа на „Престиж“ в най-добрия екип в България. Визията на нашата компания е да бъдем лидери във всяко нещо, което правим – да надградим водещите си пазарни позиции и корпоративни ценности, за да се превърнем в значима международна компания, създавайки най-висока стойност за нашите акционери, най-добро място за работа на нашите служители и най-добър принос за обществото, в което живеем. В тази връзка, основен фокус е изграждането на специфична организационна култура като основно предимство на организацията и разбирането, и вярата в ценностите на компанията и техния живот в ежедневното поведение на служителите. Духът на победители, в който всеки един може да разчита на професионализма и помощта на своите колеги, е онова изключително качество на компанията ни, което смятаме, че ще гарантира устойчиво развитие на „Престиж“ и ще ни вдъхновява и мотивира за още по-високи резултати.

Кои са 5-те основни неща, които търсите в бъдещите служители на "Престиж 96"?
Дух за победа – решителност, непрекъснато да търси и да намира, всяка победа да е началото на ново предизвикателство. Иновативност – за да бъдем пазарен лидер ние трябва да създаваме тенденциите не само в продуктите, които предлагаме, но и в процесите, начина, по който правим бизнес; иновативността трябва да е начин на мислене. Умения за работа в екип – в днешно време, в условията на глобализация и бърз достъп до всякакви технологии, няма нито един човек или организация, които да могат да се справят с всички предизвикателства, затова уменията да си сътрудничим и синергизираме са от ключово значение. Съответствие с организационния ни дух и култура – само, ако работят в среда, в която притежаваните от хората качества и стил съответстват на нейната специфика може да се реализира потенциалът им и служителите да имат най-голяма добавена стойност за бизнеса. Желание за развитие – това е в основата на непрекъснатото усъвършенстване и надграждане на постигнатото.

Какво послание бихте отправили към читателите на сп. Business Lady и бъдещите HR мениджъри?
Зад всеки продукт, бранд или процес стоят хора, не забравяйте това! Те са ключът към успеха на всеки бизнес! Един лидер е толкова успешен, колкото големи са успехите на хората, с които е заобиколен. И не на последно място – сигурно има много формули за успешна кариера, но най-сигурната от тях е: всяко нещо, което правим, да го правим със сърцето си, с много любов и страст! Само така можем да постигнем онези изключителни резултати, които да ни вдъхновяват за още по-големи такива!