Напоследък в теорията и парктиката все повече се обръща внимание на нарастващата комплексност и големите промени, които настъпват в обществото както и на важността и ползите от трансформационно лидерство. Трансформационното лидерство, илюстрирайки възможността да се се създава визия и да се адаптира организацията към бързо променящата се среда, може да…
Доц. д-р Десислава Бошнаковапреподава PR в департамент “Мaасови- комуникации” на НБУ, основател и управител е на ROI Communication – фирма, специализирана в сферата на PR, специалните събития и издаването на специализирана литература.Убедена съм и го виждам всеки ден, че който истински иска да научи, го научава…В началото на своята кариера…
Проф. Антоанета Василева завършва висшето си образование в УНСС, като придобива магистърска степен по Международни икономически отношения (1984) и докторска по Икономика (2000, България) и Бизнес администрация (2002, САЩ).  Тя постъпва на работа в Университета за национално и световно стопанство като преподавател по международен бизнес и международен маркетинг през 1995…
Велина Панчева е завършила стопанско управление и финанси в Югозападния университет. Още като студентка поема управлението на семейната птицеферма, а с дипломната си работа на тема „Бизнес план на нова производствена фирма" влиза с летящ старт в бизнеса. Получава инвестиционен кредит и основава фирмата си „Велди 1".    "Друг е…
Младите българи не си представят своя трудов път, управляван от някакъв началник. Две трети от гражданите в България на възраст под 30 години искат сами да са си шефове, да печелят и да имат успешна, бърза кариера. Младите българи изглеждат напористи и смели в мечтите си да развиват собствен бизнес…
Page 7 of 7