Повече от 90 % от българските компании използват информационно-комуникационни технологии

Увеличава се броят на българските предприятия от нефинансовия сектор, които използват информационно-комуникационни технологии (ИКТ), сочи статистика на Национални статистически институт. За 2014 г. данните показват, че 91.4% от фирмите имат достъп до интернет.

 

Интересното е, че повече от половината компании, по-точно 54.9%, разчитат на мобилна интернет връзка за сметка на фиксиран широколентов достъп. Мобилният интернет бележи ръст от 8.7%, докато фиксираният достъп записва спад от 7.3%.

 

Очаквано, ИКТ се използват най-много от големите компании с над 250 служители. От тях 99.5% имат достъп до интернет. При малките предприятия с до 49 служители ИКТ се използва от 89.9% от тях.

 

Увеличава се и броят на компаниите, които имат собствена интернет страница. От предприятията с достъп до интернет такава вече имат 57.7%. Най-малко са сайтовете на компаниите в транспортния сектор и складирането - едва 37.7%.

 

Данните показват още, че през 2014 г. 28.4% от служителите в предприятията са използвали интернет поне веднъж седмично за изпълнение на служебните си задължения. Най-висок дял на заети лица, които използват интернет, има в малките предприятия - 26.9%, а 30.7% работят на компютър.

 

Увеличава се и броят на фирмите, които предоставят преносими устройства на служителите си - 7.2%, което е с 2.4% повече спрямо 2013 г.

 

Статистиката посочва, че 30.3% от фирмите с достъп до интернет у нас използват социалните медии, за да затвърдят присъствието си на пазара, да разширят обхвата на дейността си и да повишат нейната ефективност. 28.7% използват социалните мрежи, а блоговете са предпочитани от само 3.9% от фирмите.

 

Същевременно само 8.5% от предприятията използват платени облачни услуги, за да оптимизират бизнес процесите си. 12.9% от тях са големите фирми с по над 250 служители. Най-често облачни услуги се използват за поддръжка на електронна поща - 74.1%, офис приложения - 57.7% и хостинг на бази данни - 53.3%.

 

За 36.5% от фирмите основно притеснение за облачните услуги е тяхната сигурност. 35.2% пък казват, че облачните услуги са твърде скъпи.

 

През тази година онлайн продажбите на предприятията са се увеличили с 1.5%. Стойността на продажбите достига малко над 5 млн. лева за 2014 г.

 

Увеличава се и броят на фирмите, които правят онлайн покупки. Той вече е с 5% повече и достига 11.8%. Най-активни са големите предприятия. Същевременно 75.6% от фирмите продават стоки и услуги чрез интернет.