Eкологичното образование е важна стъпка във формирането на позитивна нагласа към грижата за околната среда, устойчивото използване на природните ресурси. здравословното хранене и социалната ангажираност у децата.   Във валдорфската педагогика важна част е играта и ученето сред природата, биодинамичното земеделие и изграждането на съзнание за отговорност на Човека към…
Определяне на ясни изисквания към учителите. Привличане на силни кадри в преподавателската професия. Мотивирането им за по-ефективна работа.   Това са част от политиките и програмите, които засягат ефективността на учителите и по които по искане на правителството са оценени българските учители от Световната банка чрез новия инструмент SABER-УЧИТЕЛИ. Докладът…
“Въвеждането на обучение чрез работа, каквото всъщност е дуалното обучение, е един от приоритетите на Министерството на образованието и науката в сферата на професионалното обучение”, подчерта министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев по време на парламентарния контрол. В приетата от Министерски съвет през октомври “Стратегия за развитие на…
В новата ви книга The Executive Guide to Corporate Restructuring обсъждате темата за корпоративното преструктуриране. Кои са най-честите причини, които налагат преструктурирането на една компания?   В книгата дефинирам всичко онова, което разбирам под "корпоративно преструктуриране". Всяка компания се нуждае от финансови средства, нали така? Аз разглеждам случаите, при които…
Мениджмънт   Какви са навиците на най-уважаваните бизнес дами? Жените имат лоша репутация в професионалния свят. Достатъчно е да включим телевизора, за да се убедим в това. Да вземем за пример героинята Моника от сериала "Къща от лъжи" - истеричка, немарлива майка и всяващ ужас шеф, който се радва на…
Page 3 of 5