Енергийната сигурност на България не е надеждна

По отношение на енергийната сигурност България е най-бедната и несигурна страна в ЕС, сочи доклад на Центъра за изследване на демокрацията, цитиран от БТА.

 

При анализа са използвани данните от американския Institute for 21st Century Energy, част от Търговската камара на САЩ, които отразяват състоянието на 75-те държави, най-големи потребители на енергия в световен мащаб. Според това проучване България е най-уязвимата страна от гледна точка на енергийната бедност, зависимостта от един източник и един маршрут на доставки на природен газ и петрол, както и заради високата енергийна интензивност на икономиката.

 

От Центъра за изследване на демокрацията допълват, че положението се влошава и от недоброто управление и „завладяването на енергетиката от частни местни и чуждестранни, включително и държавни интереси“. Според анализаторите това е най-видимо при големи енергийни проекти като АЕЦ „Белене“, „Цанков камък“, „Южен поток“ и новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“.
Допълнително натежава и влошеното финансово състояние на Националната електрическа компания (НЕК), се казва още в доклада.

 

На базата на направените изводи от неправителствената организация правят препоръки за ежегоден преглед на енергийната политика и сигурност, както и на влиянието на чужди интереси в сектора. Народното събрание трябва да изтегли политическото ръководство на държавните дружества в енергетиката с цел да се осигури прозрачност при вземането на корпоративните решения, допълват още от Центъра.

 

Междувременно по данни на Европейския парламент енергийната зависимост на България е под средната за ЕС - движи се в границите 20-40%. Основната причина за това е фактът, че България използва свои източници за производството на голяма част от електрическата и топлоенергията - въглища, възобновяеми енергийни източници.

 

България е износител на електричество, но от друга страна почти всички нужди от природен газ се покриват с внос и то от един източник - Русия, допълват от ЕП.