Размразяване на проекта за язовир „Мокра бяла”

На проведена пресконференция в Севлиево, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева заяви: „Размразяваме проекта за строителство на язовир „Мокра бяла”. Терзиева подчерта, че за изграждането на язовира е постъпило инвестиционно намерение в министерството, като се предлага концесия. Язовирът е стратегически за водоснабдяването на района и е залегнал в Генералния план за ВиК, което дава възможност за проектиране и строителство. До края на годината може да стартира процедура по предоставяне на концесия. По думите на Терзиева срокът за проектиране, строителство и завиряване е между 4 и 5 години.

 

Министър Терзиева обяви също, че започва ремонт на път III-403 Севлиево-Велико Търново. Половин милион лева са отделени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ремонт на най-лошите участъци, на територията на област Габрово. Над 2 млн.лв. са осигурени от Публичната инвестиционна програма за ремонт на участъци от пътя на територията на област Велико Търново. „Това са първите стъпки за привеждане на пътя в добро състояние, тъй като ремонт не е правен от 1952 г.”, поясни министърът. По думите й ремонтите ще продължат и догодина със средства от държавния бюджет. „Новата ни политика е за рехабилитация на малките пътища от 2 и 3 клас. Ежегодно трябва да заделяме от държавния бюджет между 70 и 150 млн. лв., за ремонт на малките пътища, които са важни за развитието на малките населени места”, отбеляза Терзиева.