Зам.-министъра на икономиката Лилия Иванова представи престоящите финансирания по ОП „Иновации и конкурентоспособност” за 2019 г. пред Бизнес Лейди Клуб

Вероника Илиева, 11.04.2019

По покана на председателя на Business Lady Club г-жа Мила Захариева специален гост на срещата на клуба беше заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова. Тя представи престоящите финансирания по ОП „Иновации и конкурентоспособност” /ОПИК/ за 2019 г. пред представители на бизнеса и образованието, членове и гости на Business Lady Club. Срещата се състоя в панорамната зала Силует на 19 ет. в хотел Маринела на 11.04.2019 г.


Заместник-министър Иванова направи кратко представяне с обща информация за ОПИК, напредък в изпълнението на програмата, предстоящи процедури за предоставяне на безвъзмездни финансови средства през 2019 г. и други възможности за финансиране.


„В рамките на периода от началото на програмата към 31.03.2019 г. са сключени общо 2063 договора с бенефициенти по всички оси, общият размер на предоставената помощ е 1,92 млрд. лв., успешно е приключило изпълнението на 1331 индивидуални проекта, по които са извършени окончателни плащания, в процес на изпълнение са 651 договора. По отношение на разплатените средстав са малко над 1 млрд. лв., 38,32 % от бюджета на цялата програма, а сертифицираните средства са 8883,8 млн. лв, което представлява 34,2% от бюджета на програмата.” – каза зам.-министър Иванова.


След което зам. главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката Илияна Илиева под формата на презентация запозна присъстващите по-подробно с възможностите за финансиране на бизнеса.


Процедурите, които предстоят за финансиране през 2019 г. са следните:


1. Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, която бе обявена през месец декември 2018 г. и е с краен срок за кандидатстване 21.05.2019 г. (16.30 ч.), Бюджет: 75 млн. евро (146 687 250 лева);
2. Процедура "Развитие на иновативни клъстери", индикативен срок за обявяване месец април, Бюджет: 15.3 млн. евро (29 924 199 лв.);
3. Процедура "Развитие на регионални иновационни центрове", индикативен срок за обявяване месец юни, Бюджет: 115 646 637.81 лв./ 59 129 187 евро;
4. Процедура "Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия", индикативен срок за обявяване месец септември, Бюджет: 60 млн.евро (117 349 800 лв.);
5. Процедура "Дигитализация на МСП", индикативен срок за обявяване месец ноември, Бюджет: 30 млн. евро (58 674 900 лв.).

Бяха представени и финансовите инструменти по ОПИК:


ФОНД ЗА УСКОРЯВАНЕ И НАЧАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (ФУНФ I) - Сключено споразумение с Фонд мениджър: „ИНОВЕЙШЪН АКСЕЛЕРЕЙТЪР БЪЛГАРИЯ“ АД
ФОНД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП (ФУНФ III) - Сключено споразумение с Фонд мениджър: „НЕВЕК МЕНИДЖМЪНТ“ ООД


Предстои през 2019 г.:


• да бъде структуриран още 1 фонд за начално финансиране (ФУНФ II) след проведена процедура за избор на фонд мениджър;
• да стартира Фонда за рисков капитал – през февруари 2019 г. е избран фонд мениджър - „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД, предстои сключване на споразумение с ФМФИБ;
• да бъде избран финансов посредник по Фонд Мецанин/Растеж – процедурата по избор е в напреднал етап;
• да стартират тръжните процедури за възлагане на Фонд за технологичен трансфер и Гаранции за иновации и за енергийна ефективност.


Повече информация за финансовите инструменти по ОПИК може да бъде намерена на сайта на ФМФИБ/Фонд на фондовете – www.fmfib.bg.
В изпълнение е Инвестиционната стратегия за рециклирания ресурс, одобрена на Инвестиционния борд по JEREMIE, за която информация има на http://www.brightcap.vc/
По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП“ отпуснатите кредити са на стойност 85% от общия допустим портфейл по инструмента и са осъществени общо 3 976 трансакции към 3 492 МСП на обща стойност над 513 млн. евро.

Председателят на Business lady Club г-жа Захариева обяви „На 22-ри май е следващото голямо събитие на сп. Бизнес Лейди – годишните награди Business Lady’18 с дневно събитие Business Lady Excellence. В наградите ще отличим бизнес дамите с най-добри практики през 2018. А през деня на голямата сцена дами на водещи позиции в бизнеса, политиката и икономиката от страната и чужбина ще говорят за това, че жените са новото нормално в бизнеса. Това, което е по-важно днес обаче е, признанието да не идва само защото жената е жена в бизнеса, а защото е изключително добра в това, което прави. Възможно ли да има баланс между личен, семеен и професионален живот? Кариера или предприемачество? Как се отразява женското предприемачество и лидерска реализация върху демографската карта на България?”

Традиционното представяне на всички присъстващи в 30 сек. в началото на срещата бе предпоставка за създаване на интересни бизнес контакти в нетуъркинг частта, с която приключва вечерта. Повече информация за Business lady Club може да намерите на www.businesslady.club.

Презентация по ОПИК може да видите тук.