Никога преди лидерите не са били предизвиквани толкова много от пазарната среда

Работен талант, Комуникация с цел, Вдъхновено мислене и Осъществено Аз са критични за развитието на високо ефективния служител

Ели Димова притежава дипломи по Международна търговия от Института по износ (IExp) на Великобритания; Корпоративно право от Института по право (ILEX) на Великобритания; Международна търговия от Университета за национално и световно стопанство в София; Информационни технологии от института за Информационни технологии и библиография в София, България.Тя има повече от 25 години богат и разнообразен международен консултантски опит в широк спектър от индустрии – в областите на организационното консултиране, увеличаването и развитието на търговската ефективност и продажбите, подобряването на лидерските и мениджърските умения, управлението на проекти, личностното развитие, управлението на промяната, логистиката и транспорта, опазването на околната среда. Тя е сертифициран коуч по висш мениджмънт. От 11 години Ели е управител на водещата консултантска компания PRIMELINE Consultants International.

PrimeLine Consultants International е водеща консултантска компания с международен обхват, която помага на бизнес организациите да управляват своите резултати, предоставяйки решения за подобряване на представянето на организацията и нейните служители. Ние използваме комбинация от доказано ноу-хау, организационна методология, технология за обучение и развитие на човешки потенциал и бизнес умения и личен бизнес опит за постигане на бизнес влияние и резултати.

PrimeLine Consultants International специализират в организационно консултиране, обучения и развитие за повишаване на търговската ефективност, обслужване на клиенти, лидерство и управление, екипна и индивидуална ефективност, подкрепени от модулно съдържание и инструменти за оценка, ноу-хау и методология с глобално доказана ефективност.

Вашата дейност е съсредоточена в редица сектори. Какви са най-често срещаните нужди при бизнеса и какви решения търсят мениджърите?
Да, за единадесетте години на българския и международния пазар имаме десетки успешно реализирани проекти. Нашите решения за лидерска, социална, търговска и екипна ефективност са базирани на изследвания и предоставят валидно съдържание и ноу-хау, отговарящи на високите изисквания на бизнес средата и успешните компании. Различните компоненти на решенията ни са лесно достъпни, модулни и удобни за адаптиране и внедряване в работните процеси. Организациите обичайно се фокусират, обяснимо, върху развитието на техническите познания и умения на един служител – така наречените „Работни таланти”. Само по себе си това е правилно, но не е достатъчно. Високо ефективните и ангажирани служители, освен че са професионално подготвени, трябва да могат да демонстрират и умения за успешно междуличностно взаимодействие и както ние казваме – „Комуникация с цел“ – способността да се адаптираш и споделяш идеи, да постигаш резултати, без да рискуваш личностните отношения. Те трябва да демонстрират „Вдъхновено мислене” – способността да виждаш една ситуация от различни перспективи и да генерираш нови идеи. И в допълнение, те трябва да притежават съответните личностни ценности и принципи и да се чувстват удовлетворени от работата си – „Осъществено Аз”.

Тези четири компонента – Работен талант, Комуникация с цел, Вдъхновено мислене и Осъществено Аз са критични за развитието на високо ефективния служител. Събрани заедно те увеличават увереността, куража, толерантността и адаптивността в работната среда и предлагат потенциал за по-високо представяне и по-висока удовлетвореност на ефективните служители. В голяма степен организациите търсят ефективни решения в тези области, наред с все по-повишаващата се нужда от търговска ефективност и диференциация.

Какво е необходимо на една компания, за да бъде успешна и да се превърне в лидер в своя сегмент?
Накратко казано – да развие на всяко организационно ниво лидери с предприемачески дух, гъвкаво мислене и адаптивна комуникация, които от своя страна да развият ангажирани служители.
Никога преди лидерите не са били предизвиквани толкова много от пазарната среда. След толкова много промени и несигурност, много служители започнаха да изпитват чувство на неангажираност. Имат ли лидерите уменията, инструментите, познанието и визията да създават ангажирани служители, които са двигатели на стратегията, постигат резултати и допринасят стойност за клиентите си? Това е въпрос, на който трябва да търсят ежедневно отговор.

Кои са обученията на PrimeLine Consultants, които са най-търсени от бизнеса?
Ние специализираме в изграждане на лидерска и мениджърска търговска ефективност, екипна съвместимост, социални умения, личностно и организационно развитие. Нашият подход към всяка една организация е индивидуален и обученията и решенията за развитие отразяват нужди й, в зависимост от нейния етап на развитие и бизнес контекст. Решенията за търговска и мениджърска ефективност, по обясними причини, са постоянно търсени от нашите клиенти. През последните години динамичната средадоведе до още по-голям фокус върху решенията, свързани с ангажираността на служителите,предприемаческото поведение,управлението на промяната, изграждането на екипна съвместимост и синергия, управлението на ключови клиенти, коучинг, управлението на проекти, различните решения за повишаване на индивидуалната ефективност.

PrimeLine logoPrimeLine Consultants International
Тел: 02/ 962 8659
Моб: 0898 699 611
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Site: www.primelineconsultants.com