Приходите от НЗОК, ДЗПО и НОИ ще достигнат близо 1.8 млрд. лева

Над 2.8 млрд. лева данъци и осигуровки е събрала столичната Национална агенция за приходите за първите седем месеца на годината, съобщиха от пресцентъра на НАП. Внесените в бюджета приходи са с 254 млн. лева повече спрямо същия период на миналата година. Само от данъци в хазната са постъпили 1.8 млрд. лева, което е с 209 млн. лева над сумата от миналата година. С повече от 94 млн. лева са нараснали приходите от данъка върху доходите на физическите лица. В бюджета са внесени общо 427 млн. лева подоходен данък. Събраният до края на юли данък върху добавената стойност възлиза на 955 млн. лева. Постигнат е ръст от почти 10 на сто спрямо 2013 г.


В държавната хазна са внесени 85 млн. лева повече от ДДС. Отчетени са и най-ниските нива на т. нар. "задържан" ДДС за последните 7 години. Постъпленията от корпоративни данъци са 364 млн. лева, като увеличението спрямо м.г. е с 28.6 млн. лв. При осигурителните вноски е налице ръст от 14.5 процента спрямо събраното до края на юли 2013 г. Внесени са общо почти 999 млн. лева социални и здравни осигуровки. Очакванията са в края на годината приходите за НОИ, НЗОК и ДЗПО, събрани от НАП София да достигнат 1.740 млрд. лева, което е 101.4 на сто от годишния план. 35 процента от всички приходи, събрани от НАП до края на юли (над 8.1 млрд. лева) са формирани от столичната дирекция.