Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева и падеж 22 януари 2019 година. На проведения на 7 април 2014 г. аукцион беше постигната среднопретеглена годишна доходност от 1,89 процента. Това е най-ниската стойност в този сегмент от януари 2013 г. насам.…
Алтернативният туризъм взема своя дял от пазара на традиционните морски и зимни курорти у нас. Това става ясно от новите проекти, които се реализират в различни региони на страната. Те ще бъдат презентирани от 19 до 23 март 2014 г. в Международен панаир Пловдив на деловите форумите „Природа, Лов, Риболов“…
Министърът на финансите Петър Чобанов преотстъпи поста си за един ден на Асся Моллова, студентката по Финанси, счетоводство и контрол в УНСС. В рамките на тазгодишното издание на инициативата „Мениджър за един ден“ двама бъдещи финансисти са днешните приемници на Петър Чобанов и Деница Кирова - началникът на политическия кабинет…
Министерството на финансите преотвори емисията 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана (пусната в обръщение) на 15 януари 2014 г. и с падеж 15 юли 2024 година. На проведения на 10 март 2014 г. аукцион бе постигната среднопретеглена годишна доходност от 3,55% за цялото предложено количество (50 млн. лв. ДЦК). Общият…
Оказва се, че не винаги издателите на кредитните карти се стремят да защитават интереса на клиентите си. Много от тях имат клаузи, обикновено с дребен шрифт в договорите, които остават незабелязани от потребителите.   В същото време потребителите на кредитни карти (особено родните, които имат значително по-малък опит в боравенето…
Page 11 of 11