Коеинвестиционният фонд за рисков капитал Black Peak Capital

Black Peak Capital е коинвестиционен фонд за рисков капитал по инициативата JEREMIE. Малко е по-различен от сега съществуващите, тъй като търси инвестиции в по-зрели компании като цяло, но пък е по-гъвкав като възможност за дялово инвестиране. Една особеност е, че той е коинвестиционен фонд, което го прави малко по-различен и по-интересен. Фондът е вече с капитал от 10 милиона евро. С изградена стратегия за инвестиране. Идеята е да се инвестират парите с увеличение на капитала, с оглед на това тези пари да послужат изцяло за развитие на компаниите. Има широк спектър от индустрии. Основната цел на фонда са по-зрели компании, вече съществуващи, с изградени продукти и продажби. Опортюнистично можем да погледнем и някои компании в по-начален етап от своето развитие. Отворен е за идеи, които са на по-ранен етап, това е напълно в обхвата на фонда.

 

„Първо, имаме много опит в това да привличаме инвеститори, да подготвяме компании за продажба. Така че едно от нещата, с които можем да помогнем, е как компанията да се подготви за последващо привличане на стратегически инвеститори или за листване на бора. Освен това екипът ни има доста широк опит във финанси, инвестиционно банкиране, инвестиции, управленско консултиране и можем да сме доста полезни за компаниите в насоки от финансов мениджмънт до организационно преструктуриране и подход към различни пазари. Имаме и опит в различни индустрии. Сигурен съм, че ще сме едни добри партньори. А какви са предимствата пред банковото финансиране? Ние споделяме с предприемачите изцяло риска, тоест не сме като банка, която търси лихва. Ние, в крайна сметка, можем да си загубим парите, както и да спечелим много, също както и предприемачите, с които работим. Имаме абсолютно изравнени стимули и посока за работа за в бъдеще“, заяви Росен Иванов, подрепен в идеите си с бизнес партьора си Ивайло Господинов.