Мотивиран екип се поддържа с откровени и подкрепящи разговори, доверие и самостоятелност в работата... и най-вече с екипност.

София Медникарова е магистър от СУ „Климент Охридски“, със специалности "Трудови пазари и развитие на човешките ресурси" и "Публична администрация”. Има 15-годишен опит в развитието и управлението на хора, придобит в държавен, банков и ИТ сектори.

Професионалната й експертиза е във всички HR направления, включително корпоративна социална отговорност и изграждане на работодателската марка. Инициатор и организатор e на тренировъчен лагер за начинаещи програмисти, различни инициативи, свързани с привличане и обучение на таланти, както и академия за изграждане и затвърждаване на ръководни и лидерски умения.

През 2021 г. София е класирана сред водещите Топ 10 HR Мениджъри в националното проучване "ТОП Софтуерните Компании #BG" на DevStyler, а през 2020 г. е част от класацията Топ 100 HR професионалисти в България на Career Show. Финалист е в годишните награди на БАУХ за 2019 г., в категория "HR директор на годината", а заедно с екипа си е финалист и в категория “Най-добър HR проект на МСП“. Автор на статитии в HR сферата. Лектор в HR конференции и събития, сред които Digital HRM Conference. The future of HR & Talent Management, Employer Branding REstart!, HR Inovation Forum.

Защо избрахте да се развивате в областта на Човешките ресурси?

Социалната роля на професията изцяло импонира на характера ми и се припознавам в нея. Работата е изключително динамична. Всеки работен ден е различен и обогатяващ. Комуникацията с хора и решаването на различни казуси са предизвикателства. Възможността да се развивам в толкова разнообразни дейности е силен мотиватор да продължавам с интерес.

Вие оглавявате отдел "Човешки ресурси" в MM Solutions вече 10 години. Освен за развитието на човешкия капитал, какви са Вашите отговорности?

Всъщностот 10 години съм в Компанията, от които първите 5 години бях единствен специалист в областта на „Човешките ресурси“, a от последните 5 години ръководя екип. Сформирането и развитето на HR екипа определям като най-голямото ми професинално постижение. Благодарение на него може да реализираме много повече инициативи, обучения, да си поставяме по-амбициозни цели, да се развиваме, както се казва „напред и нагоре“. Към днешна дата, освен ръководител на екипа с всички отговорностти и задължения, съм и в ролята на „играещ треньор“, което е много важно за мен. Вярвам в споделянето на опит и даването на пример. Обожавам времето, което прекарвам с колегите си от екипа, да дискутираме възникнали казуси, да търсим решения и да споделяме мнения.

Освен с всички традиционни HR дейности, от екипа се осъществява и дейността по налагане на работодателската марка (Employer Branding). Изграждането на Employer Branding стратегия, инструменти и методи на работа са предизвикателство, но в същото време са и едни от най-интересните и динамични дейности. В екипа ни има графичен дизайнер. Наличието на такъв специалист ни дава възможност да се погрижим за визуалното ни представяне, както пред външна публика, така и пред служителите на Компанията. Съчетанието между HR и дизайн умения ни дава предимство да поддържаме социалните профили на MM Solutions, да създаваме рекламни материали, фирмени визии, презентации за изложения и т.н. Голямата задача в това направление на екипа е създаването на изцяло нов сайт на MM Solutions, който до няколко месеца ще бъде промотиран.

Наред с тези задачи, през последните 3 години имах възможността да работя по релокирането ни в нов офис и изграждането на нов такъв в град Пловдив. Моя бе грижата за организацията по избор на нова локация, интериорен дизайн, проджект мениджмънт на довършителни работи и физическото преместване на служителите. Изключително важен момент за MM Solutions бе изграждането на нов екип и офис в гр. Пловдив.

Бихте ли споделили за успешните HR-практики, които реализирате в организацията?

Безспорно най-голямото ни постижение, по отношение на успешна HR практика, е тренировъчният ни лагер за начинаещи програмисти - MMS Star Camp. Стартирахме инициативата преди 5 години като плах опит за едномесечно обучение, а към днешна дата сме реализирали общо 17 такива.
Друг значим проект за нас е Лидерската ни академия, която има за цел да подкрепи лидерите на MM Solutions в развитието на екипите им, вътрешните и междуекипните взаимодействия и цялостната фирмена култура.

Разкажете ни повече за MMS Star Camp и какви резултати сте постигнали до момента? Споделете повече за цялостната идея на инициативата.

През 2017 г., след неуспешни опити за външно партньорство с обучителни организации, решихме да поемем инициативата и да създадем обучение по наш модел и разбиране, така че да отговаря на изискванията ни. Така в рамките на месец подготвихме програма, обучителна зала, селектирахме група участници. Открихме и правилния партньор по отношение на преподавателския екип в лицето на MN Knowledge и Мая Николова.
В рамките на 5 години развихме и затвърдихме обученията. Като това, което ни отличава от останалите и стана запазена марка за нас са: селекция на малка група участници, топ преподавателски екип с доказан опит, индивидуален подход към всеки участник, интензивност на обученията и отворени срещи с мениджърския състав на MM Solutions.

Към момента в Camp-a са обучени над 250 участици, в три технологични направления, като годишния ни календар включва между 4 и 6 обучения. Щастливи сме с резултатите, които постигаме, а именно над 70% от обучаващите се се присъединяват към екипа ни като Junior SW Developers и IQ Engineers. На практика тренировъчният ни лагер е основният канал за привличане на нови специалисти и неизменна част от въвеждащата ни програма.

В MM Solutions развивате и благотворителна дейност. Можете ли да споделите повече за тези активности?

Компанията ни е сред дарителите на SOS детски селища, Българската Коледа и фондация „Св. Никола“. Наред с това реализираме доброволчески кампании за подпомагане на социални домове от Монтанска област. Избрахме целенасочено именно този район. Искахме да фокусираме вниманието си върху едно място, на което да помагаме постоянно. Сред последните ни инициативи бе провеждането на благотворителен Коледен базар, средствата от който бяха насочени към Център за настаняване на деца от семеен тип. По време на базара служителите продаваха на цени, които сами са определили домашно произведени от тях и техните семейства сладкиши, питиета, сладка, картички, украшения. Винаги се стараем да въвлечем активно служителите в благотворителните акции, защото по този начин се усеща смисъла да помагаш и удовлетвореността да правиш добро.

Освен това подкрепяме и участваме в различни благотворителни спортни инициативи като щафетни бягания, картинг състезания. Участваме в еко кампании с благотворителна насоченост, като събираме капачки в офиса за „Капачки за бъдеще“, стари телефони за засаждане на дръвчета. Провеждаме акции по кръводаряване.

Кои са основните предизвикателства пред HR-а в ИТ индустрията?

Привличането на нови кадри е едно от основните предизвикателства. Ограниченият трудов пазар, влошеното качество на образование, липсата на подготвени кадри и наличието на конкуренция, затрудняват значително работата ни по привличане на таланти. Това ни мотивира да търсим алтернативни канали за достигане на кандидати, сред които MMS Star Camp, партньорски програми с университети и специализирани училища, и инициативи за популяризиране дейността на MM Solutions.

Вашите 5 основни правила за мотивиране на хората във Вашия екип.

Трудно бих отличила конкретни правила, тъй като смятам, че мотивацията на хората зависи изключително много от индивидуалния подход и грижата към всеки. Хората са различни и съответно различни неща ги мотивират. Това, което е важно за мен, са откровените и подкрепящи разговори, доверието и самостоятелността в работата, и най-вече екипността.