Емоционалната интелигентност на хората е важен предиктор за постигане на високи резултати

Интервю: Вероника Илиева
Фотограф: Кристина Камбурова

Нели Христова е управляващ партньор в „ИнМениджмънт“, консултантска компания в областта на организационното развитие и стратегическото управление. Вече над 15 години работи по проекти, свързани с изграждане на организационен и лидерски капацитет, за национални и мултинационални компании от различни индустрии, както и неправителствени организации.
Специализира в областите стратегическо управление, културни трансформации, организационно преструктуриране и дизайн, структуриране и оптимизиране на процеси, управление на организационни промени, управление на очакванията и развитие на мениджъри.
Завършила e Право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Управление и развитие на човешките ресурси в Училище по мениджмънт – НБУ, има завършени курсове по Стратегическо управление, Лидерство, Бизнес комуникация и Корпоративни финанси в Котругли бизнес скул (Cotrugli Business School) и специализации по Управление на промяната и Управление на проекти. В периода 2008-2013 година е член на управителния съвет на БАУХ. Понастоящем е в състава на сертифициращата общност, която има за цел да утвърди обновените български стандарти за специалисти и мениджъри по управление на човешките ресурси.

В какво инвестират клиентите Ви най-често?
Компаниите започнаха да разбират смисъла да управляват целенасочено организационната си култура. За нас беше изненадващо, но и обнадеждаващо, че инициативата за подобен тип стратегически проекти започна да идва като изрична заявка от самите клиенти и почти не се налага ние да продаваме нуждата от това. За близо осемте години, откакто съществува “ИнМениджмънт”, сме реализирали доста проекти за културна трансформацияза компании от различни сектори. С подобен проект станахме и финалист в категорията HR консултантски проект на годината – през 2017-а, част от годишните HR награди на БАУХ.

Какви са факторите, които определят дали подобни проекти ще успеят?
Първо – включването на хората при дефинирането на желаната култура. Това е сериозна предпоставка за ангажирането им в налагането й и придържането към нея. Второ – изграждане на стандарти за поведение и инкорпорирането им в основни системи за управление – напр.в системите за оценка на представянето, обучение и развитие, развитие на таланти, идентифициране на заместници. Културните трансформации имат голям шанс за успех, ако принцпите на желаната култура се интегрират в ежедневието на хората. Трето – подкрепа на лидерите и хората за придържане към тези стандарти, най-често чрез програми за развитие. И четвърто – постоянство в усилията за налагане на новата култура, генериране на краткосрочни победи, празнуване на успехите, надграждане на промяната. Резултати от проекти, насочени към културна трансформация, се виждати на ранните фази, но постигането на трайна промяна изисква средно година и половина систематични усилия.

Какъв ще бъде фокусът Ви през тази година?
Работим по много предизвикателен проект, свързан с изграждането на система за обратна връзка в реално време. Глобалните тенценции в оценката на представянето са към премахване на годишните оценки и заместването им с по-честа и по-неформална обратна връзка. Сред пионерите в светаса Adobe, Dell, Microsoft, IBM, „Дейлойт“, „ПрайсуотърхаусКупърс“ и лидери в други индустрии. В България има единици мултинационални компании, които са адаптирали и ползват такива системи. Ние проектираме такава от нулата, но това освен предизвикателство, е и възможност да я направим така, че да отговаря на специфичните потребности на клиента.
Втората посока, в която работим по-целенасочено, е свързана с повишаване на емоционалната интелигентност на хората като важен предиктор за постигане на високи резултати. Убедили сме се, че средствата, инвестирани в експертни и мениджърски обучения са с ниска възвръщаемост, често защото нивото на самоосъзнаване, самоконтрол и социални способности на хората са ниски. Образно казано – и всички продажбени техники да преподадем на търговците, ако те изпитват вътрешни колебания и притеснения в срещите с клиенти, шансът да приложат успешно тези инструменти клони към нула. Затова разработихме програми, които се фокусират върху тези базови способности и след това надграждаме с експертни умения.