IMI България е за хора, които умеят да предизвикват себе си и намират начин да вървят напред

Интервю на Даниела Илиева
Снимки: личен архив

Татяна Милева e Мениджър Човешки ресурси в „Интегрейтид Микро-Електроникс България“ ЕООД. Има магистърска степен по Трудово-организационна психология и социална психология, както и по Стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава разнообразен трудов опит както в частния сектор, така и в държавната администрация. През последните 10 години изцяло работи в сферaта на човешките ресурси, заемала е различни позиции в големи международни производствeни компании в автомобилната индустрия. Успешно завършва програма за управление на таланти – Talent Management program.

Г-жо Милева, кои са най-ценните качества, които трябва да притежава съврменният ръководител "Човешки ресурси"?
Съвременният мениджър „Човешки ресурси” трябва да бъде адаптивен и гъвкав, да намира пътя и правилния начин на комуникация с всички хора - от онези, които помнят времето, когато за да се обадим по телефона използвахме монета от 5 стотинки, до младите хора, за които социалните мрежи са основен източник на информация и средство за комуникация.
Ангажираността и отдадеността на работата и на компанията са част от качествата, които HR мениджърът трябва да притежава и да налага като корпоративна култура, именно това са ценностите, които задържат хората в една организация. Важно е да вярва в хората, в техните възможности и желание за развитие, да търси и намира начин да се извади от тях най-доброто. Съвременният мениджър трябва да бъде честен и лоялен, да има хъс за работа. Едно от най-ценните неща, които намерих, когато се присединих към IMI България беше и е моят екип: хора – професионалисти, отдадени на работата, ангажирани към компанията.

IMIРазкажете повече за HR-политиката на компанията.
В IMI България работят над 2550 служители, компанията има два завода в Ботевград, които непрекъснато се разширяват и развиват, както технологично, така и от гледна точка на персонала. За нас наистина служителите са най-ценният ни ресурс! Ние не просто търсим знания, търсим хора с отношение към работата и формулата, на която залагаме е:
Компетенции х Отношение ²
Да имаме правилните хора на правилните позиции, които дават всичко от себе си е наша цел.
Стремим се да им даваме възможност да се усъвършенстват и развиват. Част от корпоративната стратегия на IMI България и една от основните ценности е грижата за другите. Като добри практики и традиции мога да спомена: Ежегодното награждаване на най-дългогодишните служители; Коледното тържество за всички над 2500 човека заедно; Конкурси за мартеничка и коледна картичка, изработени от децата на нашите служители; Спортните клубове; Грижата за здравето на нашите служители; Специално разработена програма “IMI Privilege” за отстъпки. Традиционните летни стажове за студенти, дни на отворените врати за учениците от техническите гимназии, участие в иницитивата „Мениджър за един ден“. Грижата за другите е ценност, която е насочена не само вътре в компанията, но и към обществото. ИМИ България показва отношение и грижа към спорта на територията на общината, към здравеопазването и към децата лишени от родителска грижа.


Къде е мястото на правилната оценка на труда в огромна компания като IMI България?
Правилната оценка на труда е основата за правилно изготвена мотивационна стратегия. Имаме вътрешни процедури за оценка на служителите на всички нива. Ние сме компания с 20-годишна история в България и за мен е гордост да споделя, че служителите със стаж във фирмата над 15 години са повече от 300, което само по себе си е показател и оценка. Предпочитаме да промотираме и обучаваме лоялни на компанията хора с желание и мотивация за дългосрочно развитие вътре в ИМИ. Разработили сме специална програма, но предстои да бъдат развити и други.

Какви са бъдещите планове за развитие на компанията? И Вашето послание към новите членове в семейството на IMI България...
Нови проекти, модернизиране на технологиите, ще наемаме нови хора във всички отдели, ще развиваме и задържаме ключови служители и таланти. Строим и трети завод в Сърбия. На бъдещите кандидати за работа в IMI България мога да кажа, че ако търсят компания, в която професионализмът е на доказано ниво, изискванията към начина на работа – на световно ниво, където темпото и динамиката на работа са големи, където има утвърдени професионалисти, на които може да се разчита, то това е мястото за тях. IMI България е за хора, които не чакат нещата просто да се случат, а за такива, които умеят да предизвикат себе си и другите и намират начин да вървят напред.