Мениджърът има нужда от партньор, който да му помогне да чуе и осъзнае своите мисли

Интервю на Вероника Илиева

Евгения (Жени) Георгиева е ЧР практик, консултант по организационно развитие, коуч на лидери и тренер с повече от 25 години опит. Чрез консултантската си фирма „Талънт Линк България“ от 2009 г. работи по проекти, свързани с развитието на топ мениджърски екипи, помага им да адресират организационни проблеми и такива, свързани с управлението на човешкия капитал. От няколко години разширява фокуса си и върху личностното развитие на лидери. Освен това тя подкрепя всички, които търсят своето истинско професионално призвание, независимо дали са млади хора или изявени професионалисти. Нейната фирма „Талънт Линк България“ спечели престижната награда на БАУХ за най-добър консултантски проект за 2017 г.

В периода 2004-2008 г. работи като главен директор ЧР на БТК („Виваком“), а преди това е ЧР директор на„Юмикор Пирдоп Мед“ (сега „Аурубис България“), като и в двете фирми участва в топ мениджърските екипи, ангажирани с тяхното преструктуриране и развитие. От 2004 до 2010 г. активно работи за утвърждаване на ЧР професията – първо като председател, а след това и като член на УС на БАУХ. Жени има докторска степен по психология, магистратура по организационно развитие от Университета „Пепърдайн“, САЩ, както и магистратура по социална психология от Московския държавен университет. Тя е и асоцииран сертифициран коуч (ACC) към ICF и член на CIPD, U.K. (Chartered Institute of Personnel and Development) на ниво Chartered Member.

Г-жо Георгиева, най-напред нека да Ви поздравим с наградата за най-добър консултантски проект за 2017 г., която получихте от Българската асоциация за управление на хора на 11 януари 2018 г. Кажете ни, моля, няколко думи за проекта Ви.
Наградата е особено ценна за мен, защото успяхме чрез проекта да отговорим на основното предизвикателство, пред което е изправена всяка една организация, инвестираща в обучението на своите служители – да получи устойчив и дълготраен ефект, при който се наблюдава видима промяна в поведения и умения. Ние показваме и доказваме как това се случва на практика. Но Вие и Вашите читатели могат да прочетат повече за самия проект на страницата на „Талънт Линк България“или да се свържат с мен, ако искат да знаят повече.

Какви са отличителните услуги, които предоставяте чрез Вашата консултантска фирма?
Работя с ръководители на висше управленско ниво. Партнирам с мениджъра и неговия екип, като ги подкрепям да осъществят промяната в организацията. Подходът ми е да разбера каква е целта, да помогна на клиентите да осъзнаят нуждите си в дълбочина и ако са решени да осъществят промяната, работим заедно за въвличането на цялата фирма или засегнатите структури в процеса.

На второ място, работя с управителите и техните екипи за повишаване на екипната ефективност. Прилагам добре апробиран в практиката модел, който „въоръжава“ членовете на екипа не само с конкретни инструменти, но чрез собствено преживяване – учатсе да изграждат доверие, да решават конфликти, да създават съпричастност, да поемат отговорност и да се фокусират върху резултати. Следващият месец съм планирала отворено обучение, за да могат ръководителите да се запознаят с методиката, преди да решат да ангажират екипа си в процеса.

Подпомагам топ мениджърите като коуч за развитие на лидери. Колкото си по-високо в йерархията на организацията, толкова си по-самотен. Мениджърът има нужда от партньор, който да му помогне да чуе и осъзнае своите мисли, да се изправи пред страховете си и сам да набележи път напред. Не давам съвети, защото съм убедена, че един мениджър вече разполага с всички необходими ресурси сам да се справи. Това, което обикновено не му достига, е време и пространство, за да изговори и осмисли нещата, а също и предизвикателството да си зададе въпросите, които досега не са задавани.

Работя и със служителите в организацията – предлагаме не само обучителни проекти за развитие на „меки умения“, като все повече прилагаме подхода, за който спечелихме наградата на БАУХ за консултантски проект за 2017 г., но и провеждаме Център за оценка с цел развитие. Това е симулирана работна среда, в която наблюдаваме поведението на участниците на база предварително дефинирани компетенции, поведения,анализираме силните и слабите им страни, даваме обратна връзка.