Даниела Анева, директор „Човешки ресурси” в Ендава България.

Даниела Анева е Директор „Човешки ресурси” в българското подразделение на британската софтуерна компания „Ендава”. Това е ключово назначение след сливането с компанията за софтуерен инженеринг ISDC. Даниела Анева отговаря за сериозното увеличение на екипа в България, което предстои през следващите години, като създава и въвежда стратегия за развитие и управление на човешките ресурси в организацията. Анева заема и позицията Глобален мениджър „Защита на личните данни” в Ендава, като отговаря за САЩ, Колумбия, Венецуела, Аржентина, Великобритания, Германия, Холандия, Румъния, България, Сърбия и Македония.

Даниела Анева работи в сферата на човешките ресурси от 1998 г., като вече над 10 години заема ръководни позиции в международни компании от различни сектори. Има управленски опит и в консултантския бизнес в сферата на човешките ресурси, бизнес консултирането и създаването и въвеждането на франчайзинг модели. В портфолиото от проекти, по които е работила са марки като IHG, KFC, Burger King, Starbucks, Pizza Hut, H&M, Holiday Inn, Happy Bar&Grill и др. Заемала е и стратегически международни позиции в сектор развитие на талантите, като е отговаряла за пазари като САЩ, Русия и Европа, въвеждала е цялостни решения за оптимизация и развитие на персонала и създаване и въвеждане на международни модели и практики в сферата на управлението на човешките ресурси.

Даниела Анева и първият сертифициран ICF коуч в България и организира първата обучителна програма на Международната коучинг федерация у нас. Има Магистърска степен по Управление на човешките ресурси от УНСС. Притежава и професионален сертификат за най-високото ниво на акредитация на Института по развитие на хора в Англия - Chartered MCIPD, както и е сертифицирана от БАУХ с най-високото акредитационно ниво.