Броят на проведените обучения от началото на 2021 г. до момента е 30, а до края на годината предстоят още 10 София – 21 октомври 2021 г. – Samsung България продължава да осигурява обучения за учителите в страна за работа с платформата за смесено обучение http://www.smartclassroom.bg като част от програмата…
Броят на проведените обучения от началото на 2021 г. до момента е 30, а до края на годината предстоят още 10 София – 21 октомври 2021 г. – Samsung България продължава да осигурява обучения за учителите в страна за работа с платформата за смесено обучение http://www.smartclassroom.bg като част от програмата…
Експерти на финансовата институция ще подготвят студенти в магистърската програма на Стопанския факултет „Финанси и банково дело“ 1 юни 2021 г. Пощенска банка и Софийския университет ще си сътрудничат за обучението на бъдещите финансови експерти в магистърската програма на Стопанския факултет „Финанси и банково дело“. Финансовата институция е единствената банка,…
Стажът дава възможност на талантливи млади хора да натрупат знания и опит във водеща финансова институция 17 май 2021 г. Пощенска банка обяви старта на своята целогодишна стажантска програма. Тя е насочена към амбициозни и талантливи млади хора с мотивация да докажат своите качества и да започнат професионалната си кариера…
Двете компании и Дирекцията на Природен парк „Витоша“ ще инвестират ресурси и усилия за възстановяването и допълването на инфраструктурата по туристически маршрут Музей на мечката – м. Дендрариума 19 април 2021 г. Пощенска банка и Mastercard стартират съвместен проект за възстановяване и допълване на парковата инфраструктура по туристически маршрут Музей…
Page 1 of 6