Учебните системи, по които преподаваме, изграждат у курсистите езикови умения, далеч надхвърлящи нивото на езика в българското училище.

Интервю на Даниела Илиева
Снимки: личен архив

Соня Желева е управител на езиков и изпитен център „Алианс”. Магистър по английски език и литература и български език и литература от ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи". Има специализация в Oxford House College, "Methodology and Language Development". Притежава First Business Certificate in HUMAN RESOURSES from TUV AUSTRIA ACADEMY. Участва в редица международни семинари и конференции, посветени на най-новите тенденции в преподаването на чужди езици. Има двадесет годишен опит в сферата на образованието. Петнадесет години е част от "Алианс". Омъжена, има две деца.

IMG 5585Г-жо Желева, тази година езиков център “Алианс” бе отличен с награда Компания на годината в категория Образование. Какво означава за Вас и екипа на “Алианс това отличие”?
Това е поредното отличие, което получихме тази година. Всяко подобно признание е знак, че вървим в правилната посока, че изпълняваме мисията си вече десетилетия наред, че сме фактор в сферата на образованието. Разбира се, подобни награди създават у колегите удовлетворение и гордост, че са част от тази компания, чието име е нарицателно, що се отнася до чуждоезиково обучение.
По-рано през годината получихме още две много престижни за нас отличия. От дълги години “Алианс” си партнира с Британски съвет. Ние сме подготвителен център за изпитите на Кеймбридж и изпитен център за изпитите на Пиърсън.
В тази връзка, ни беше връчен златен статут по програма ADDVANTAGE от Британски съвет, за явяването на нашите курсисти на изпитите на Университета Кеймбридж. Също така бяхме наградени с ALLIANCE – PROFICIENCY за най-голям брой ученици, подготвили се в “Алианс” и явили се на изпита Proficiency, с който се защитава С2 ниво, най-високото ниво по общоевропейската рамка на езиците.
“Алианс” си партнира и с Гьоте-институт. Постиженията на нашите ученици на немските изпити – FIT1, FIT2, B1j, B2, са също впечатляващи. Преподавателите ни по немски са сериозни професионалисти и изучаването на този нелек език с тях, е истинско удоволствие.

Френският език също е застъпен в „Алианс“. От малки децата започват обучението си по френски език. Италианският и руския език също са търсени езици в Алианс.
Ето защо смятаме, че наградата „Компания на годината“ в сферата на Образованието е заслужена за нас, защото ние мотивираме учениците си, даваме трайни и качествени знания, отношението на колегите към децата ги предразполага те отново и отново да се връщат в класните стаи на „Алианс“. Нашите преподаватели не само обучават децата на чужди езици, но и възпитават у тях редица други ценности, като търпение, постоянство, толерантност. Много е важна връзката между ученик и учител, защото симбиозата, която се получава оставя трайни следи в съзнанието на децата, а още по-добре е когато в обучението се включи с авторитета си и родителят, така че да бъде завършен триъгълникът от ученик – учител – родител, чиято цялост и неразделност е от голямо значение за качественото обучение.
Смятаме, че ние сме късметлии в това отношение. Родителите на нашите ученици оказват пълно съдействие в образователния процес и заедно с колегите преподаватели, постигаме целите, които сме си поставили – да изведем децата на нужните висоти в езиковата подготовка.

IMG 0276Какви са плановете Ви за предстоящата учебна година?
Езиков и изпитен център „Алианс“ винаги вдига летвата високо. Езиковата подготовка е на изключително ниво. Учебните системи, по които преподаваме, изграждат у курсистите езикови умения, далеч надхвърлящи нивото на езика в българското училище. Нашите първокласници и второкласници се явяват на изпита Starters на Кеймбридж. В трети клас нивото на децата е А1, в седми клас покриват В2 и започват подготовка за високите академични нива на Pearson и Cambridge. Аналогична е ситуацията с немските езикови курсове и изпитите на Гьоте-институт.
Голям е процентът на децата, които се явяват на изпит след завършване на съответния курс за обучение през годината. Амбицията ни е да убедим и останалите родители във важността децата им да приключват обучението си с получаване на международен сертификат. Въпреки че сертификатите в ниските нива нямат особена важност пред институции и не биха им послужили за кандидатстване в университети, преимуществата за децата са огромни. Не само защото родителите се убеждават в ефикасността на обучението и получават външна, безпристрастна оценка за знанията на децата си, но и защото учениците добиват важни умения. Те изграждат в себе си съобразителност, в изпитна ситуация работят за време, отличното им представяне на международен изпит ги мотивира да продължат с обучението си по английски или немски език. Всъщност визията на „Алианс“ е курсистите от всяко ниво, всеки курс да завършват обучението си с явяване на международен изпит. Тогава ще бъде затворен цикълът на обучение.

DSC 0660 CopyЗа един езиков център е много важен правилният подбор на добър и квалифициран преподавателски състав. Как подбирате кадрите си? И как успявате да ги мотивирате?
Колегите преподаватели в „Алианс“ са с много дълъг преподавателски стаж. Добрите преподаватели си личат от далеч. Не е важно само да имаш желание да бъдеш учител и да имаш нужната квалификация. Необходими са и много други качества – да обичаш професията си, да си отдаден на каузата и да милееш за Алианса. Това е моралната страна на нещата. Що се отнася до подбор, да, ние правим много внимателен подбор на персонала, който назначаваме – интервю, подготвяне и провеждане на открит урок по съответния език, назначаване за пробен период, наблюдение от страна на методистите. А курсистите и родителите са ни най-големият индикатор. Защото подготвяйки урока си пред комисия е едно, а самостоятелната работа на преподавателя в клас с курсистите е съвсем различно. Резултатите на учениците от международните изпити са друг важен показател.
За да бъде задържан качественият преподавател е необходима и мотивация, безспорно. Колегите имат условияда работят спокойно. Не са натоварени с излишна бумащина, характерна за общообразователното училище. Имаме и добре развита социална политика, от която се възползват назначените на трудов договор, което е допълнителна и немаловажна мотивировка.

DSC 9410Има хора, на които изучаването на чужд език не им се отдава особено.
Какви методи използвате в „Алианс“, за да компенсирате този недостатък?
На първо място е необходимо да се подберат правилните системи за обучение. Всички учебни материали, които използваме в работата си, разполагат с допълнителен интернет ресурс за онлайн подготовка, упражнения за затвърждаване на наученото. Важен е и индивидуалният подход към курсиста. Групите за възрастни не са големи – между шест и десет курсиста. Преподавателите ни са опитни и знаят по какъв начин да поднесат материала, така че да бъде разбираем за обучаващите се. Най-трудно се преодолява езиковата бариера. Много хора казват – разбирам какво ми се говори, но аз не мога или не смея да се отпусна да говоря. Тук на помощ идват курсовете за комуникативен английски. Учебниците разполагат с много видеа, упражнения чрез които се научават много структури и фрази, готови да бъдат употребени в изречение. Курсистите се престрашават и започват самите те да изнасят презентации пред колегите си в курса.
Като финал бих искала да направя обръщение към родителите, възрастните обучаеми и всички за които личностното израстване е необходимата крачка за по-добра реализация в живота.
Инвестирайте в чуждоезиковото си обучение, подбирайте внимателно мястото, където планирате да се обучавате. Не винаги лъскавите реклами и постоянното присъствие в интернет пространството означават качествено обучение! Интересувайте се какъв обем часове ще получите за цената, която плащате, какви преподаватели ще Ви обучават, каква е историята на фирмата, какви са постиженията и репутацията й в бранша.
И на последно място, бих искала да цитирам думите на много от нашите клиенти – „Алианс“ научи столичани на чужди езици“.