Приложна бизнес психология. /Хора. Процеси. Ефективност/

Интервю: Вероника Илиева
Фотограф: Кристина Камбурова
Милена Хаджииванова
Основател и управител на консултантска компания H-Vision.


Kлиничен психолог, Certified Professional Coach, с близо 20 години практика със стратегически HR проекти, организационна психология и тренинги - над 3500 консултантски проекта и повече от 13 000 души, преминали през нейни обучения. Преподавател в СУ “Кл.Охридски”.
Създател на Академия за автентично лидерство.
В последните години Милена създава и ръководи проекти, насочени към промени – в хора и организации, които имат готовност за това.
В коучинг практиката си (най-вече Executive coaching) поставя фокуса върху развитието на потенциала на хората, които имат високо ниво на отговорности - управляват процеси, екипи. Често работи с темата за burnout (професионално прегаряне).
На ниво компании – проектите, които я вдъхновяват са свързани с промяна на нагласите (mind set), напускане и разширяване на комфортната зона, промяна на културата, идентифициране на ценностите, постигане на интегритет – живеене на ценностите – промени, които се случват отвътре навън (inside out).
В живота Милена е търсеща, опитваща, жива – във всяко нещо, което прави – от фотография, през различни спортове (ски, водни спортове, тенис, танци), къмпингуване, пътувания. Пълна с идеи, предизвикваща статуквото. Майка.

1. Милена, имате нов проект – магистърска програма по „Приложна бизнес психология. Хора. Процеси. Ефективност” съвместно с ВУЗФ. Откъде се появи нуждата да я създадете?

Искаме реално да подпомогнем образованието. И то такова, каквото смятаме, че трябва да бъде – приложно, свързано с бизнеса. Две компании се обединяваме, за да доставим в рамките на тази магистърска програма учебно съдържание, което директно може да се трансферира към работата. Курсистите ни ще излизат осъзнати като специалисти, с реален занаят в ръцете си, съобразен със съвременните тенденции и успешните практики.

2. Какво представлява програмата и какви практически приложими знания ще дава тя?


Една от характерните особености на програмата е, че има консултантска работа на входа и по време на обучението. Студентите ще стартират взаимоотношението си с нас, като преминат кратък процес на оценка – психологически профил и кариерен коучинг. Идеята ни е хората не просто да се записват да учат нещо, а да са осъзнати за себе си – какви са силните им страни, какви са мечтите/ желанията им за кариера и след това да преценим заедно дали тази програма може да им помогне да стигнат там, където желаят.
В този смисъл – на първоначалният етап могат да се явят повече хора и да си тръгнат дори и само с полезността от тази кариерна консултация. Още две индивидуални коучинг сесии са предвидени за всеки студент по време на следването, за да се поддържа тази осъзнатост за посоката, в която вървят.
Освен пряката полза, свързана със себе-познание, по този начин студентите ще имат и лично преживяване, свързано с коучинг отношения, които ще бъдат преподавани в програмата.
След преминаването на този етап и включването в магистърската програма, студентите ще попаднат на съвременен дизайн на учебно съдържание. Целта е да им дадем възможност да разсъждават от различни перспективи. Да разбират механизмите на функциониране на една организация и гледната точка на работодателя/ собственика. И заедно с това да има погледа през очите на различни позиции в организацията – мениджърска/ лидерска перспектива, перспективата на служителя.
Всичко това – по интерактивен начин.
Този подход, заедно с работа по конкретни казуси прави програмата смислена и приложима.

3. Каква е целта й, по какво се различава от останалите магистърски програми и получават ли завършилите я диплома?


Да, получават диплома за магистър, след като преминат всички предизвикателства по пътя, разбира се, и ни убедят, че са хора, които умеят да разсъждават и да се справят с конкретни казуси.
Различността е в това, че преподават хора от бизнеса, с дългогодишен опит и резултати. Ако човек отдели тази година от живота си и я посвети на обучение, ние се чувстваме длъжни да дадем най-доброто, да няма формални неща, да подкрепяме развитието.
Студентите могат да са с много различен бекграунд – хора, които не са се занимавали досега професионално, но искат да сменят посоката, работещи HR-и, които припознават HR функцията като стратегическа (а не административна), всякакъв тип мениджъри/лидери на български и международни компании, бакалаври по психология, мениджмънт, икономика..
Това, което следва да ги обединява е интереса към ефективност, към хора, към развитие.


4. Учредили сте и 2 стипендии. Кой може да ги спечели?


Да, имаме даже 3 стипендии, като едната от тях покрива 50% от таксата за студент в неравностойно положение, който отговаря на другите изисквания на програмата. Искаме да насърчим хора, включително и с физически увреждания - да се чувстват пълноценни, да откриват силните си страни, да учат и да бъдат успешни в страната ни, въпреки всички затруднения, които имат. Познавам редица успешни българи с подобна съдба – така че ще се радваме сред студентите ни да попаднат и такива таланти.