Креативност от Ферди Ризкиянто

Той е от Джакарта, Индонезия и се увлича по дигиталното изкуство още докато е бил в гимназията.