ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ 2016

„Пари има, дефицит са добрите идеи и пътят за тяхната реализация” – сподели Томислав Дончев, патрон на икономическия форум „Предизвикателствата пред икономиката на България”

 

18 февруари 2016 г., София

 

Вчера, 17 февруари 2016 г., се проведе икономически форум под надслов „Предизвикателствата пред българската икономика”, организиран от списание и клуб Business Lady. Патрон на събитието бе Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, а официални партньори - Българска търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Германо-Българска индустриално-търговска камара и Висше училище по застраховане и финанси.

 

Във втори панел „Възможности и инструменти за финансиране на бизнеса” участие като лектори взеха патрона на икономическия форум Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика; Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката; Калин Маринов, заместник-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“; Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика; Николай Николов, председател на съвета на директорите на „Финтрейд файнанс” АД и Венислава Бояджиева, Главен експерт отдел „Социално икономическо развитие на селските райони” в дирекция "Развитие на селските райони" (МЗХ).

 

„Задачата на задачите е привличането и задържането на човешки капитал” – това коментира Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика и патрон на провелия се форум. Той изреди основните митове, с които трябва да се пребори българската икономика, а именно:

- не е вярно, че има наркотична зависимост на икономиката от европейските пари (опасно е мениджърските умения в предприемачеството да бъдат заменяни от дейности по писане и отчитане на проекти);
- не е вярно, че в България качеството на работната ръка не е конкурентоспособно (България е аутсорсинг дестинация на годината; приходите от тази сфера са отбелязали ръст от 600%);
- не е вярно, че българската икономика има нисък дял на индустрията и слаба технологична база (делът на индустрията по данни от 2014 г. е малко по-малко от 1/3 - доста по-висок от средния показател за Европа. България произвежда и изнася, но не е добре, че значима част от това производство е продукция с ниска добавена стойност).

 

Сред основните приоритети в работата на Министерството на икономиката са намаляване на административната тежест, подобряване на бизнес и инвестиционната среда, оценка на нормативната уредба и нейното влияние върху бизнеса, подпомагане на предприемачеството, промотиране на България като бизнес дестинация, преодоляване на

регионалния баланс по отношение на икономическото ни развитие и подпомагане на иновационните процеси. „Финансирането и подпомагането на бизнеса, съобразно заложените в работата на Министерството на икономиката приоритети ще се случва чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Също през национални средства ще подпомагаме стартиращ сега бизнес, такава е програмата ТЕХНОСТАРТ” – това заяви Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката.

 

Калин Маринов, заместник-директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представи приоритетните оси по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, отворените към момента процедури за набиране на проектни предложения – допустими кандидати, приоритетни области и основни изисквания.

 

„В ОП Развитие на човешките ресурси за програмния период 2014-2020 имаме по-добра насоченост на инвестициите с фокус върху макро-, малки и средни предприятия; предприятия, въвеждащи нови технологии; приоритетни за икономиката отрасли; сектори с потенциал да създават заетост.” – сподели заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя добави още, че друг основен акцент в ОП РЧР ще е по-добрата връзка на инвестициите в обучения с потребности на бизнеса, които са съобразени с нуждите на бизнеса и инвестициите в чужди умения. А също и подкрепа за въвеждане на стратегии за развитие на човешките ресурси; новите форми за организация на труда; подкрепа за социална икономика, както и подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост.

 

Николай Николов, председател на съвета на директорите на „Финтрейд файнанс” АД разказа за формите на финансиране на малки и средни преприятия, сред които Алтернативното финансиране като възможност за развитие на потенциала на българските предприемачи. Сред основните му предимства са улеснен достъп, ускорен процес, удобство и иновации, размера и периода на финансиране.

 

А Венислава Бояджиева, главен експерт отдел „Социално икономическо развитие на селските райони” в дирекция "Развитие на селските райони" (Министерство на земеделието) начерта възможностите за финансиране по Програма за Развитие на селските райони 2014-2020, касаещи бизнеса.

 

Медийни партньори на форума бяха: радио Витоша, радио Фокус, ИА Фокус, ИА Cross.bg, Seenews.com, b2bmedia.bg, Mail.BG, Radar.BG, In LIFE, Manifesto.BG, WEBIT.FESTIVAL и Хайлайф.


За допълнителна информация, моля пишете на:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Списание Business Lady е единствено по рода си двумесечно информационно издание с бизнес насоченост и дамска аудитория. Това е списанието на всяка уважаваща себе си съвременна работеща жена. Изданието има редица осъществени проекти (освен печатния си и он-лайн формат) – Business Lady Club, Годишни награди на сп. Business lady (2012, 2013, 2014, 2015), Годишни награди за благотворителност и КСО „Златно сърце” (2014, 2015), Годишни награди „Компания на годината” (2014, 2015), Благотворителен бал за борба с рака на гърдата (2013, 2014), Социални кампании, Диамантено парти и др.