ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 2018 г. НА СПИСАНИЕ И КЛУБ BUSINESS LADY и СПИСАНИЕ BULGARIA BUSINESS REVIEW

На 4 декември 2018 г. в хотел Хилтън ще се проведе петото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце”, организирани от списание и клуб BUSINESS LADY. Инициативата цели да възнагради морално усилията на онези компании и отделни личности, които са допринесли най-много чрез средства и отделено време за дадена кауза. За да може техните усилия да послужат за пример на всички онези, които са останали встрани от подобни социални ангажименти, опазването на околната среда и развитието на обществото като цяло. Награда „Златно сърце” може да получи всяка българска или международна компания или отделна личност, социално ангажирана на територията на България.

КАТЕГОРИИ
- Подкрепа на беззащитните (социално слаби, деца в неравностойно положение, хора с увреждания);
- Зелена планета (зелени и еко инициативи);
- Спортни инициативи (споносриране и организиране на състезания, подкрепа на спортни организации);
- Образование, обучение и развитие (споносриране и организиране на обучения и стажове; програми за подкрепа обучението, развитието и прилагането на добри практики сред различни социални групи);
- Информационни кампании за превенция и устойчивост;
- Културни проекти (подкрепа и стимулиране на всички видове изкуство, опазване на националното богатство, опазване на духовните ценности и национална идентичност);
- Здравеопазване и здравни инициативи;
- Устойчиво развитие (зелено производство, политика по безопасни условия на труд, социална ангажираност към служителите);
- Корпоративен гражданин (цялостна благотворителна дейност и подкрепа на общини и региони);
- НПО в действие (категория за Неправителствени организации);
- Политиката и институциите (примери за подражание сред дипломати, политици, институции);
- Медиите и благотворителността;
- Приятели на човека (кауза, свързана с животните);
- Цялостна корпоративна социална отговорност;
- Личност-вдъхновител.

Наградите на списание Business Lady са продължение на основната цел на изданието - да споделя успешни бизнес практики, да бъде трибуна за различни професионални успехи, лични качества и достижения.


СЪБИТИЕТО:
Ще присъстват около 150 официални лица, представители на бизнеса и политиката у нас, гости и приятели на списанието, които ще се насладят на изтънчена седяща вечеря, докато наблюдават официалното награждаване и незабравимата шоу програма. Официалната част на събитието ще бъде с продължителност два часа.

КАУЗА на организаторите: Сдружение „Успешни в България” работи активно за личностното и духовно развитие на българските деца и млади хора, като ги подпомага да развият своя потенциал и да се реализират успешно в България. Също така, да помага за професионалното ориентиране, за развитието на предприемаческия дух и начин на мислене у децата, да подпомага връзката и координацията между бизнеса и образованието. Целта ни е чрез споделяне на успешни примери и добри практики на вече успели у нас българи да мотивираме младите хора /и не само/ да се развиват в родината си.

Медийни партньори: Информационна агенция Фокус, Информационна агенция Кросс, радио FM+, радио Фокус, b2bmedia.bg, Mail.BG, Radar.BG, InLife.BG, Manifesto.BG.


--------------------------------------
Списание Business Lady е единствено по рода си информационно издание с бизнес насоченост и дамска аудитория. Това е списанието на всяка уважаваща себе си съвременна работеща жена. Изданието реализира редица проекти (освен печатния си и он-лайн формат) – Business Lady Club, Годишни награди на сп. Business lady (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Годишни награди за благотворителност и КСО „Златно сърце” (2014, 2015, 2016, 2017), Годишни награди „Компания на годината” (2014, 2015, 2016, 2017), Икономически форум (2016, 2018), Благотворителен бал за борба с рака на гърдата (2013, 2014), потребителската класация „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ” (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Социални кампании, проект „Успешни в България”, Алманах ЛИДЕРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, Диамантено парти и др.

Списание Bulgaria Business Review е списание със специализиран икономически акцент, което не подминава и политиката. Неговата аналитично-обзорна функция е съчетана с информационната при търсене на интерактивна комуникация с аудиторията. Списанието предлага начин на агрегиране на научната мисъл и практиката, който липсва на пазара. При отсъствието на специализиран институт за правителствена икономическа политика, нишата открива възможности и за административния капацитет на всички нива – държавно, общинско, фирмено, както и интерес от страна на широката читателска аудитория. Всеки брой е съпроводен с кампания по популяризирането му в разнообразни комуникационни канали.