За седми път София ще е столица на Балканското вино

ВечеседемгодиниБалканскиятвиненконкурс и фестивал (BIWC) се е превърнал в
нарицателноза престиж и популярностнавинатаотрегиона, в
товачислонабългарските.

Всякагодинаинтересътотстрана, кактонамеждународнотожури, което и
тазигодина е многосилно с 4 Masters of Wine и 1 Master sommelier, така и
отстрананамногобройнитевносители, търговци, медии и
виненилюбителирасте.Очакватсеоколо 700 пробиот 11 страни и това е
рекорддотозимомент. За първи път в журито ще има и истински благородник –
граф Джон Умберто Салви MW, един от най-добрите специалисти на Бордо
вината в света.

ОттазигодинарегламентътнаBIWC е променен и винатащесеоценяват по100 –
точковатасистема ( домоментаоценяванетобешеизвършвано по 20 –
балнатасистема). Прибавя се иощеединмедал: DOUBLE
GOLDкатоединчудесенмаркетинговинструментзакомуникация и
катомостмеждузлатнитемедалисти и носителитенаТрофеи в различнитекатегории.

Традиция е за Балканския винен фестивал да излиза с много силна
съпътстваща програма. Тази година любителите на Балканското вино ще имат
възможността да посетят 5 майсторски класа, водени от международното жури.
БордосрещуБългарскиБордоблендове – едноповторениенатейстингаот 1976?,
лектор: ГрафДжонСалви MW

Един от най – интересните майсторски класове, в който единствения
благородник сред носителите на титлата Master of Wine , ще съпостави топ
вина от Бордо с топ български бордо блендове.

Турция презчашатанаИсаБал, лектор: ИсаБал MS

Запървипът в журитосевключва Master Sommelier, г-н Иса Бал, който през
2008 година завоюва титлата “Най-добър Сомелиер на Европа” на проведеното
състезание в София. Още тогава той посвети титлата си на Балканското вино.

ЛятновиноотАтика: Саватиано – новиятгръцкитренд, лектор:
КонстантиносЛазаракис MW, Председателна BIWC

Единмалкопознат у насбялсортСаватиано, койтоноси в
себесиполъханагръцкотоморе и
свежесттанаморскитевълнищебъдепрдставенотпредседателянамеждународнотожурина
BIWC 2018.

Eлегантен, но и мощен: ЗапознайтесесъссръбскияПрокупац, лектор: ИгорЛукович

Игор Лукович е сред най-известните имена на Сръбското вино, който тази
година ще представи най-добрите вина от местния червен сорт Прокупац,
който ще допадне много на л’бителите на регион Бургундия.

9 ½ ПиноНоар-а отБългария, лектор: МаринАтанасов

И една българска гордост – българските Пино Ноари, преставени от
со-омелиера и бранд амбасадор на българските вина в Съединените Щати,
МАрин Атанасов.

И тази година Балканския винен форум подкрепя международното движение
#winelovers against cancer, което наброява 25 000 души от целия свят.
Известни жени от България ще облекат специалната фанелка и ще отправят
своето

послание в социалните мрежи. На фестивала всеки може да закупи такава
фанелка, като средствата от продажбите ще се използват за подпомагане на
жени, които се борят с рака на гърдата.

Информация за събитието и всички новини около него, може да намерите на
сайта на BIWC: www.balkanswine.eu

За контакти: Нели Русева – Мениджър комуникации BIWC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
+359 886 555 865
Галина Нифору – Директор BIWC, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +359 885 731 331За
билети: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +359 889 361 231