CNN: ОПАСНОТО ИЗЛИЗАНЕ НА ГЪРЦИЯ ОТ ЕВРОЗОНАТА ЩЕ ИЗМЕСТИ БАЛАНСА В ПОЛЗА НА РУСИЯ И КИТАЙ

Ако Гърция напусне еврозоната, това може да има разрушителни последствия не само за самата нея, но и за целия валутен съюз, съобщи CNN. Но Гърция може да задълбочи отношенията си с други държави, което също ще повлияе върху геополитическия баланс в Европа.

 

Излизането на Гърция не само ще окаже разрушителен ефект върху страната, но ще се превърне в заплаха и за цялата еврозона. Високо ниво на задлъжнялост имат Португалия, Испания и Италия също.

 

Много хора се страхуват че след излизането на Гърция от еврозоната, тя може да се приближи към Русия или Китай. Последното предизвиква тревога, защото ще повлияе върху геополитическия баланс в Европа.

 

Другият проблем е имиграцията. Потокът от гърци, сблъскали се с икономически проблеми, може да пресече границите и да се излее в други страни. А гърците -икономически бежанци също ще се нуждаят от помощ.

 

CNN International.