Внимавайте с каква енергия изпращате думите към хората

Не само звуците създават вибрации под формата на прочути или неизвестни думи, но и чувствата, породени от фразите, генерират вибрации.

 

Думите са оръжие. Едно от най-силните. С думи можеш да убиеш човек, както можеш и да го върнеш към живота. С правилно подбраните думи можеш да промениш отношението към теб, да манипулираш, да променяш милиони съдби, да убеждаваш, да привличаш или да отблъскваш...

 

И както по отношение на всяко едно оръжие, с него трябва да се борави внимателно и ловко.

 

Вижте една интересна притча, която ще ви убеди колко важен е начинът, по който използваме думите.

 

Един източен владетел сънувал страшен сън – как един по един падат всичките му зъби. Изплашил се той и веднага повикал един от най-известните тълкуватели на сънища. Дошъл гадателят, изслушал разказа на владетеля и загрижено казал:

- Господарю, трябва да ви съобщя тъжна вест. Вашият сън означава, че един след друг ще загубите всичките си близки.

Владетелят толкова се разгневил от това мрачно предсказание, че веднага хвърлил оракула в тъмница.

На другия ден обаче, решил все пак да се допита до още един гадател. Когато чул съня му, той радостно възкликнал:

- Господарю, имам щастието да ви съобщя изключително хубава новина. Вие ще надживеете всички свои роднини.

Владетелят останал доволен и щастлив и щедро възнаградил човека.

Придворните били много учудени от всичко, което видели. Един от тях се приближил до тълкувателя на сънища и го попитал:

- Но ти каза същото на господаря, което му предсказа и предишния. Защо ти получи награда, а той отиде в затвора?

- Така е. Ниe и двамата изтълкувахме съня по еднакъв начин, но го казахме по различен начин.

Понякога не е важно какво казваш, а как го казваш.