- Учителю! - попитал веднъж ученикът – защо има толкова трудности , които ни пречат да постигнем целта, отклоняват ни от избрания път и ни пречат да постигнем целта си? - Това, което ти наричаш трудности – каза учителят – всъщност е част от твоята цел. Спри да се бориш с…
Веднъж в един пашкул се появила малка пукнатина. Минал човек, който забелязал това. Гледката го озадачила и той стоял часове и наблюдавал как през тази малка цепнатина се опитвала да излезе пеперуда. Минало доста време, но пеперудата сякаш изоставила своите усилия, а цепнатината оставала все така малка. На човека му…
Page 7 of 7