Дизайн на усмивката – какво представлява и защо е необходим? Каква е ползата за пациента и стоматолога?

Автор: д-р Гайс Бадър
Снимки: личен архив

Д-р Гайс Бадер е основател и управител на медико-дентален център „Д-р Гайс”. Притежава над 16-годишен опит в областта на естетичната дентална медицина и имплантология. Завършва Медицински университет, София, специалност Стоматология, след което записва Орална хирургия в Катедрата по лицево-челюстна хирургия. Има редица допълнителни квалификации, сред които Орална имплантология, Костни присадки, Синус лифт, Естетична и козметична дентална медицина, Функционална оклузия (Dawson Academy), Пародонтална хирургия и курс „Филъри и ревитализанти в областта на лицето”.
BA Даниела Колова logoНосител е на множество отличия в областта на денталната медицина (вкл. международни) – световна награда в златна катeгория за качество и професионализъм International The Arch of Europe Award (Франкфурт, 2011); Европейска награда за най-добра практика – 2011 от „Европейското общество за изследвания на качеството” (Брюксел, 2011) и други. Зад гърба си д-р Гайс има над 10 000 пациента. През 2000 г. д-р Гайс основава медико-дентален център „Д-р Гайс”, който към днешна дата представлява една от най-модерните и иновативни клиники за дентално лечение у нас.

 DSC4094сХармоничната, красива и бяла усмивка е универсален признак на здраве, чистота, добър тонус и изразява щастие и удовлетвореност от живота.

Хората предприемат промяна на усмивката си поради това, че не са напълно удовлетворени от визията си, което пряко се отразява негативно върху общото им самочувствие. Или изпитват затруднения по време на хранене. Te почти винаги са притеснени от това какъв ще бъде резултатът след промяната – как ще изглеждат, дали ще се харесат, дали ще им е удобно да се хранят с новите зъби. Днес, благодарение на технологичния прогрес, на стоматолога се дава възможност да предвиди резултата и да го обсъди с пациента още преди да е започнато лечението, с помощта на т.нар. Дизайн на усмивката (Digital Smile Design).

 RUS6002Създаването на красива и здрава усмивка е цялостен процес, а не просто лечение и "обличане" на зъби. Това изисква внимателна и обстойна оценка на зъбите, устните, венците и свързаните с тях структури, както и разбиране за това как те функционират заедно. Денталният лекар трябва да притежава задълбочени познания в няколко области, за да може да направи правилно планиране на случая. Анализ, оценка и планиране на усмивката винаги изисква мултидисциплинарен подход, който може да включва козметична стоматология, имплантология, ендодонтия, лечение на пародонталните заболявания, ортодонтия и ортогнатна хирургия.

Дигиталният дизайн на усмивката представлява индивидуален проект, прототип на бъдещата усмивка на даден пациент, който се изготвя само за него, след обстоен анализи стриктно планиране. За целта се прави дентална фотосесия на лицето и съзъбието и се снемат отпечатъци, с които се дублира сегашното му състояние. Моделите се монтират в апарат, наречен артикулатор, чиято роля е да пресъздаде индивидуално за всеки пациент дъвкателните движения и съотношението между двете челюсти. Използвайки специализиран софтуер, Digital Smile Design започва с анализ на фотоснимките, които предоставят ценни данни за формата и пропорциите на лицето. Прилагайки множество формули за съвършена хармония, съобразени с конкретни особености на външния вид, пол, дори и характер на пациента, както и негови индивидуални желания, се създава дигитален проект на неговата бъдеща усмивка. Чрез Digital Smile Design тази разработка се визуализира и може да се обсъди с пациента. След като е одобрена от него, проектът се пренася върху моделите, посредством восъчен моделаж от зъботехник или чрез фрезоване (CAD/CAM технология с точност до 5 µm).

Всеки пациент няма търпение да разбере как би изглеждалв действителност с новата си красива усмивка. Така че следващият етап е този проект да се прехвърли върху самия пациент. Чрез специално изработени шини, използвайки бързополимеризираща пластмаса, върху сегашните зъби на пациента се нанасят новите. Тази процедура, позната като “Mock-up”, позволява на пациента да види как може да изглежда усмивката му, без да е започвана работа по сегашните му зъби.
Освен за пациентите, този анализ и проект е изключително ценен и за специалиста, за да избере начин на възстановяване, който да съчетава естетика и функционална дълготрайност на новата усмивка. С помощта на тази методика последващите процедури по подготовката на зъбите могат да бъдат изключително прецизни и щадящи към структурите. Много често се налага финиране на повърхността на зъба само в границите на емайла, в други случаи от планирания “Mock-up” може да се установи, че няма нужда от изпиляване на зъбите.

Wax-upПроектът на усмивката дава възможност на пациента да участва активно в създаването на своята усмивка – да обсъди със стоматолога желанията си и да направи корекции по формата на зъбите преди да са окончателни. Пациентът може да види ида почувства бъдещата си визия преди да е предприел необратими действия (като изпиляване) върху зъбите. Проектът помагана стоматолога да избере как да съчетае естетика и функция в конкретния случай, за да се постигне дългосрочност на възстановяването. След като пациентът добие представа как биха изглеждали зъбите му и какво е постижимо в неговия случай, може да вземе информирано решение дали да пристъпи към тази така желана промяна в живота си.